Actua 2020

 


 

Annulatie

Erfgoeddag, een van de belangrijkste culturele evenementen van ons land, kan dit jaar niet doorgaan. De risico’s voor de gezondheid van de organisatoren en bezoekers zijn te groot. Maar we houden vol. De erfgoeddag zal volgend jaar doorgaan op 24 en 25 april 2021. Het thema is zoals dit jaar gepland: DE NACHT

We organiseren dan een wandeling rond verlichte Mariabeelden in het historisch centrum van de stad, ter gelegenheid van erfgoeddag.  

Ongeveer de helft van al onze beelden heeft een lantaarn. De lamp brandt echter niet altijd maar toch zijn er genoeg om tijdens een intieme avondwandeling even langs te gaan en ze letterlijk in een ander licht te stellen. We doen de wandeling over dag over. 

Begin en eindpunt op de Grote Markt ter hoogte van het Infocentrum aan de Wisselstraat. 

Tot dan. 

 

Erfgoeddag 2019, 28 april - wandeling rond het thema: Hoe maakt u het ? 

Wandeling in de St Andrieswijk waarbij de Madonna en Heiligenbeelden iets of wat uitgekleed worden. Welk materiaal vinden we onder de soms dikke laag verf ? Hoe sterk is een houten beeld, hoe wordt het gerestaureerd ? Wie zijn de grote beeldhouwers die voor ons die mooie beelden hebben  gemaakt ? Welke restaurateurs van nu onderhouden al die beelden zodat we er met volle teugen kunnen van genieten ? 

 

Erfgoeddag 2018, 22 april - Wandeling
Er valt niet te kiezen: de Madonna's zijn overal

Wandel mee langs de Madonnabeelden in de Antwerpse straten. Ze sieren gevels op straathoeken, in steegjes en op binnenplaatsen. Deze Mariagevelbeelden waren een uiting van devotie, maar ook een sociaal bindmiddel voor de buurt. De organisatie Voor Kruis en Beeld kiest ervoor om dit bijzonder cultureel erfgoed te bewaren en te verzorgen. Ze controleert en inventariseert de beelden en onderhoudt ze.

10.00 en 15.00 uur
Sint-Andrieskerk (startpunt wandeling)

 


 

Zondag 6 mei 2018 - Inzegening Madonna Bakkersgang
 

De Moeder aller moeders  begroeten in de 'Bakkersgang' is tevens een kans om onze stad te herontdekken.
Het beeld werd gerestaureerd en in oude glans hersteld door Dirk Lenaerts, door bemiddeling van ‘Voor Kruis en Beeld’.
Op zondag 6 mei 2018 om 13.30u. zal E.H. Mannaerts het beeld inzegenen.
Om 13.15 u. komen we bijeen in de Groendalstraat 18, 2000 Antwerpen (gelegen tussen de Wiegstraat en de Huidevettersstraat) aan de Wilde Zee.
U wordt van harte uitgenodigd op dit feestelijk gebeuren.

Detailfiche Madonna Groendalstraat 18

 


 

 

Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen aan de Lange Zavelstraat 93 (hoek Duinstraat) in staat van verval

2017-08-09 DSC 6887 c96

Misschien kan het onder een ruimere aandacht brengen van de zorgwekkende toestand van dit beeld iets op gang brengen in Antwerpen-Noord. > lees meer
2017-08-09 DSC 6884 c96  

 


 

Moederkensdag ‘n traditionele HOOGDAG in de kathedraal van Antwerpen

Maria groet Antwerpen
Maria groet Antwerpen
  

- Op maandag 14 augustus gaat Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, in de kathedraal voor in de openingsviering.

  • Om 18 uur begroet de bisschop het genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen in de Onze-Lieve-Vrouwekapel van de kathedraal, gevolgd door een processie met het beeld rond de kathedraal, via het westportaal aan de Handschoenmarkt, de Blauwmoezelstraat, Lijnwaadmarkt, Melkmarkt, Sint-Pieterstraat, Groenplaats, Jan Blomstraat en Handschoenmarkt. Kapellen en broederschappen uit binnen- en buitenland nemen deel aan de viering, alsook anderstalige katholieke gemeenschappen uit het bisdom Antwerpen.

2017-08-14 dsc 6961 c96

- Op dinsdag 15 augustus gaat de bisschop om 10 uur voor in de Pontificale Hoogmis, in concelebratie met het kapittel. Er zijn verder eucharistievieringen om 9 uur en om 12 uur (met de vereniging "voor Kruis en Beeld").

  • Om 15 uur vindt een Mariale gebedsviering plaats.
  • Om 17 uur gaat de bisschop voor in een feestelijke Vesperdienst met het kapittel. Aan het einde van de Vesper wordt het beeld van Onze-Lieve-Vrouw teruggebracht naar de Onze-Lieve-Vrouwekapel.

De viering van 14 augustus en de Hoogmis en Vesper van 15 augustus worden opgeluisterd door het Antwerps Kathedraalkoor onder leiding van kapelmeester Sebastiaan van Steenberge, aan het orgel Peter Van de Velde

 


 

Erfgoeddag 2017, 23 april - Wandeling: zorg voor religieuze beelden

Voor Kruis en Beeld neemt je mee op een alternatieve rondleiding door de straten van Antwerpen. De religieuze gevelbeelden, veelal Madonnabeelden, kwamen er tot begin 20ste eeuw op initiatief van buurtgenootschappen die het straatbeeld wilden opsmukken. Ze werden meer dan eens vervaardigd door vermaarde beeldhouwers.

Zondag 23 april 2017, twee wandelingen:

10.00 en 15.00 uur (duur ongeveer 2 uur)
Sint-Andrieskerk (hoofdingang); nr. 29 op plan
(niet voor rolstoelgebruikers)

 


 

 

Petitie voor de heroprichting van de onderzoekscel 'Kunst en Antiek'

België heeft geen politie meer die gespecialiseerd is in diefstal en heling van kunstvoorwerpen, archeologische voorwerpen en zo meer. België dreigt daarmee de draaischijf te worden van de illegale handel in erfgoed.

Je kan de hier petitie tekenen

 


  2017-01-05 DSCN9825-800 96

 

Afname console van beeld Lange Van Bloerstraat, Pothoekstraat 1

Begin januari 2017 werd door de brandweer van Antwerpen - uit veiligheidsoverweging - de console van het beeld op de hoek van de Pothoekstraat 1 en Lange Van Bloerstraat weggenomen.

Het beeld bleef aan de gevel, maar werd nadien in een omhullende houten bekisting verpakt.

Lees meer

 

 

Foto : Stad Antwerpen | Stadsontwikkeling, archeologie, monumenten- en welstandszorg

 

 

 


 

> Oudere actua