Actua 2015-2016

 

 > Actua 2017

 


 

Inzegening Madonna hoek Bogaardestraat en Schoytestraat

 

Zondag 16 oktober 2016 werd door E.H. Rudi Mannaerts — in aansluiting aan de Eucharistieviering van 10.30u in de Sint Andrieskerk — de gerestaureerde Madonna van de hoek Bogaardestraat en Schoytestraat 40 ingezegd.

 


 

Beelden tijdelijk onzichtbaar of in restauratie

 

  • De Madonna van de hoek Eiermarkt en Sudermanstraat werd op 2 september 2016 van de gevel genomen. Het gebarsten houten beeld is overgebracht naar het restauratie-atelier voor een behandeling.

 

  • De Madonna op de hoek Boogkeers en Lange Gasthuisstraat blijft behouden maar zal vanaf eind 2016 gedurende een hele tijd onzichtbaar zijn omwille van renovatiewerken aan de gevel.

 


 

Nieuwsbrief

 

Het nieuwste nummer, nr. 23 (2016), van de Nieuwsbrief van de Vrienden van de Antwerpse Madonna's is online beschikbaar.

 


 

Inzegening buurtbeeld 'Onze-Lieve-Vrouw van de Rijenhoek'

Op zondag 18 september 2016 om 14 uur werd het gerestaureerde madonnabeeld van de hoek Leeuwenstraat, Reyndersstraat 26-28 ingezegend door E.H. Rudi Mannaerts.

 


 

5de Nacht van de kerken

zaterdag 13 augustus 2016, van 19.00 tot 23.00 uur

met een dubbelthema:

  • de ooit zo luisterrijke feesten en processies voor Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen (15 augustus); hierbij staat de figuur van Maria centraal;
  • en de herdenking van de Beeldenstorm in Antwerpen in augustus 1566, 450 jaar geleden.

Onze vereniging Voor Kruis en Beeld plaatst het pijlerbeeld op de Ossenmarkt (>) onder de aandacht. We werken hiervoor samen met de Sint-Franciscuskerk van de paters kapucijnen op de Ossenmarkt.

http://topa.be/microsite/topa_nl/content.php?ID=24259

 


 

Antwerpen viert Maria op 14 en 15 augustus met Mariale processie

Op maandag 15 augustus zijn er in de Kathedraal eucharistievieringen om 9 uur,
10.30 uur (Pontificale Hoogmig) en om
12.15 uur (met de vereniging 'Voor Kruis en Beeld')

surf naar:
https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/antwerpen-viert-maria-op-14-en-15-augustus-met-mariale-processie

 


 

Walk with MADONNA

Je kent onze stad?  Je woont er! Of je bent in onze stad voor het Antwerpse Moederdagfeest in augustus.   
Wie ontmoet je bij ons regelmatig?
Op bijna elke hoek van een straat kom je haar tegen. Zij is hier reeds vele jaren aanwezig en wacht ook op jou!

Laat je door haar begeleiden:

Dinsdag 16 augustus  2016
Bijeenkomst aan de Grote Markt, info toerisme,
om 14 uur.

De wandeling duurt ongeveer 2 uur.    
Wandel mee

Voor Kruis en Beeld vzw

 


  

Inzegening gerestaureerd beeld H. Antonius abt,
Sint-Antoniusstraat 70, Antwerpen
zondagnamiddag 7 juni 2015 om 15 uur

Uitnodiging

Onze vereniging heeft het genoegen u uit te nodigen bij de inzegening van het afgewerkt project:
Gevelbeeld Sint-Antonius Abt, gerestaureerd door Noortje Cools.    

Dit mooi resultaat hebben wij kunnen financieren dankzij een subsidie van de Provincie Antwerpen, de steun van onze Vriendenkring en medewerking van de eigenaar van het pand.

Wanneer: op zondagnamiddag 7 juni 2015 om 15 uur
Waar: bijeenkomst aan het pand Sint-Antoniusstraat 70, 2000 Antwerpen

We ronden onze ontmoeting af met een vriendschapsdrankje!

Graag tot weerziens op zondag 7 juni 2015

Voor Kruis en Beeld vzw

 

> Fiche beeldenpatrimonium

 


 

Erfgoeddag 26-04-2015 Erf!

Er worden twee wandelingen voorgesteld, ‘n eerste om 10 uur in de voormiddag en in de namiddag om 15 uur
We vertrekken op de Grote Markt aan  ‘Toerisme INFO ‘ en wandelen tot ons sluitstuk: het begijnhof aan de Rodestraat.
Je zult versteld staan aan welke gevelbeelden je in het verleden reeds voorbijliep. Kinderen en jongeren zijn eveneens welkom.