2060 Antwerpen gevelbeelden (foto)

 

MadonnakalenderSeefhoek1986 3 c96

vkb1.1193 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - August Sniedersstraat 27 (verdwenen)
(foto: Madonnakalender Seefhoek 1986)

TedereMoederB DSCF6541 s2 Blue th


 

Bredastraat67 OLVK 1987Darimont c96

vkb1.1833 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Bredastraat 67
(dia Darimont, 1987 - De lantaarns verdwenen sindsdien)


 

vkb1.0311 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Carnotstraat, Kerkstraat 2
Verdwenen in 1966 bij sloop; opgesteld in kerk Predikheren, Schilde
(foto: SAA, FOTO-OF # 4463)


 

vkb1.1069 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind 'Onze-Lieve Vrouw aan de Werken' - Carnotstraat, Koningin Astridplein 1

Zie: Nieuwsbrief Vrienden van de Antwerpse Madonna’s, pdfnr. 20 (2013), p. 5

Zie: Koningin Astridplein 1 (2018 Antwerpen)

 


 

2012-10-12 DSCF4978 c961

vkb1.0835 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Ceulemansstraat 37

TedereMoederB DSCF6541 s2 Blue th


Congresstraat52 1988Darimont c96

vkb1.0832 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Congresstraat 52 (verdwenen)
(dia Darimont, 1988)

 

In 2005 kon dit beeld al niet meer worden aangetroffen; het werd omstreeks 1959 aan de gevel aangebracht in een campagne waarbij vijf Madonna's de parochie kwamen verrijken. Een verslag van 'Voor Kruis en Beeld' licht dit toe:

E.H. Pollevoort [Pollefoort - WS] deelt aan de vergadering mede dat de parochie van S_t Willibrordus 5 nieuwe beelden heeft geplaatst, te weten: in de Violetstraat n° 45, in de Neefsteeg, in de Duinstr. n° 62, in de Potgieterstr. n° 1, in de Congresstr. n° 48. [Verslag vergadering VKB, 1959-06-30].

 

TedereMoederB DSCF6541 s2 Blue th

 

 

 

 


 

 

2013-06-26 DSCF3652 c96

OLVK HH DeRoeck Bth
vkb1.0016 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind (Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart) - Dambruggestraat 155
Zie ook Hemelstraat 21-23 (Frans De Roeck)

 

 

 

 


 

 

2012-10-05 DSCF4672 c96

vkb1.0475 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Dambruggestraat 310 (foto WS, 2012)

In de Dambruggestraat, tegenover de Marnixstraat, is in een hoekige nis boven de garagepoort van een woning een klein, vrij oud madonnabeeldje geplaatst. Onze-Lieve-Vrouw draagt het Kind op linkerarm en staat op een console met opvallende maansikkel, slang en werelbol, waaromheen drie gevleugelde engelenkopjes de beschouwer toekijken.

Het beeld is spijtig genoeg met de gevel overschilderd. Maria's  scepter verdween en ook de arrmen van het Kind en zijn kruisstaf zijn al lang niet meer aanwezig.

In literatuur over madonnabeelden (Thyssen 1902 en 1922) komt het werk niet voor en in de inventaris van het bouwkundig erfgoed (3NC, 1989, p. 105) is wel nr. 306-308 opgenomen (inmiddels verbouwd of gesloopt) naar niet het beeldje op nr. 310.


 

 

DeConinckplein31 1986 Darimont c96

vkb1.0836 - Onze-Lieve-Vrouw - De Coninckplein 31 (verdwenen)
(dia Darimont, 1986)

Aan de gevel van het De Coninckplein 31 werd ooit in een blinde raamuitsparing een klein polychroom beeldje in een kapelletje geplaatst, Maria presenteerde met beide handen een grote rijksappel. In 1986 werd het daar gefotografeerd.


 

0000 temp278 geen-afb

vkb1.0318 - Onze-Lieve-Vrouw (onbepaald) - Demerstraat 18-20 - (verdwenen)

vkb1.1611 - Christus H. Hart - Demerstraat 18-20 - (verdwenen)

 

A. Thyssen vermeld op het toenmalige adres Korte Pothoekstraat 18-20 twee beeldjes. Na 1922 ontbreekt verdere informatie.

Pothoekstraat (korte). – 366. O. L. Vrouw: Op het kroonwerk van den gevel der huizingen n_rs 18 en 20 staat deze beeltenis in een kasje. Lager, op het aanrakingspunt van beide gevels, is een H. Hart afgemaald. [Thyssen 1902, p. 360].

Pothoekstraat (korte). - 566-567. - Op het kroonwerk van den gevel der huizingen n_rs 18 en 20 staat eene beeltenis van O. L. Vrouw. Lager, op het aanrakingspunt van beide gevels, werd over omtrent vijf en twintig jaar een beeldje van het H. Hart geplaatst. [Thyssen 1922, p. 314].

 


 

0000 temp278 geen-afb

vkb1.0968 - Onze-Lieve-Vrouw (onbepaald) - Diepestraat 32 - (nog vermeld in 1931, verdwenen)

vkb1.1243 - Onze-Lieve-Vrouw (onbepaald) - Diepestraat 108 - (nog vermeld in 1975; verdwenen)

vkb1.0969 - Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen - Diepestraat 109 - (nog vermeld in 1931; verdwenen)

 

Enkel van het laatste beeld, een 'Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen' uit 1866, vervaardigd door Goemans, zijn we ingelicht door A. Thyssen. Over de twee andere adressen spreekt hij nog niet (in 1922).

Diepestraat. - 245. O. L. Vrouw: op n_r 103, beeld der Onbevlekte Maagd, door Goemans (1866). [Thyssen 1902, p. 289]

Diepestraat. – 558. – Op n_r 107 eene beeltenis der Onbevlekte, door Goemans (1866), doch nu in diep vervallen staat! [Thyssen 1922, p. 312].

 


 

0019 duinstra62 Pict0018 c96

vkb1.0019 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Duinstraat 62 - (verdwenen)

Geplaatst in de periode 1958-1959 en verdwenen bij nieuwbouw (afgenomen in 2004 en in een stedelijk depot bewaard) - In een verslag van Voor Kruis en Beeld wordt melding gemaakt van de plaatsing:

E.H. Pollevoort [Pollefoort - WS] deelt aan de vergadering mede dat de parochie van S_t Willibrordus 5 nieuwe beelden heeft geplaatst, te weten: in de Violetstraat n° 45, in de Neefsteeg, in de Duinstr. n° 62, in de Potgieterstr. n° 1, in de Congresstr. n° 48. [Verslag vergadering VKB, 1959-06-30]

 

TedereMoederA DSCF6594 tr3 th


 

Duinstra Herderin1986Darimont c96

vkb1.0020 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Duinstraat 69, Herderinstraat
(dia Darimont, 1986)

Gesigneerd en gedateerd op de voetplaat 'Hildebert Derre 1952(?) / Antwerpen'


 

2012-04-08 DSCF7998 c96

vkb1.0097 - Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen - Duinstraat, Lange Zavelstraat 93

Tegen de gevel van het hoekhuis Lange Zavelstraat 93, aan de kant van de Duinstraat, bevindt zich een groot 19de-eeuws Onze-Lieve-Vrouwebeeld. Het wordt beschut door een rijk uitgewerkte veelhoekige luifel – met lambrekijnrand en draperies – maar mist inmiddels de erbijhorende sierlantaarn. Maria getooid met een rozenkroon, de armen gespreidt, staat op een maansikkel bovenop de wereldbol, traditioneel wordt deze omslopen door een slang. Deze voorstelling van 'Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen' werd geplaatst in 1866 « als geestelijk hulpmiddel tegen de cholerakwaal » (Thyssen, 1902, p. 343). In 1922 beschrijft pastoor Thyssen dit beeld als  « in staat van verval » (Thyssen, 1922, p. 315), sindsdien blijkt de toestand niet verbeterd. Een schaderapport, opgesteld in 2003, leidde helaas nog niet naar een restauratie van deze interessante beschilderde terracottasculptuur met bijhorende zinken luifel.

Anno 2017 zette het verval zich door en brak de terracotta-console. Het terracottabeeld blijkt wel in de muur verankerd met twee grote ijzeren doken.

 

In de inventaris van het bouwkundig erfgoed is dit beeld besproken onder het straatlemma 'Lange Zavelstraat': "Tussen Lange Beeldekens- en Lange Scholiersstraat. Aanvankelijk Hogeweg en Zavelstraat, sinds 1856 Lange Zavelstraat. Heterogene bebouwing uit de 19de en 20ste eeuw. Op hoek met Duinstraat: Onze-Lieve-Vrouwebeeld onder ijzeren luifel op wereldbolvormige sokkel, ijzeren lichtarm."

 

Hieronder: Foto's WS, 9-08-2017

2017-08-09 DSC 6883 c96

 

2017-08-09 DSC 6884 c96

 

2017-08-09 DSC 6887 c96

 

Facbooklogo s Bekijk andere foto's van dit beeld op Facebook

en het bericht met hoop op herstel

 


 

2005-10-01 Erwtenstr21 c96

vkb1.0485 - Onze-Lieve-Vrouw - Erwtenstraat 21


 

0000 temp278 geen-afb

vkb1.0828 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Everaertsstraat 11 - (geplaatst 1866, verdwenen voor 1985)

 

A. Thyssen spreekt in verband met dit beeld over het gebaar van Maria die Jezus aan de voorbijganger toont. Vermoedelijk gaat het hier om een beeldengroep met Maria achteraan en haar Kind voor zich. Bij de sloop van het gebouw (vermeld in 1985) verdween deze 'O. L. Vrouw van Bijstand' hier. Op de hoek met de Bloemstraat en Borgerhoutsestraat in Borgerhout is zulk een beeldengroep nog wel aanwezig.

Everaertstraat. - 246. 'O. L. Vrouw van Bijstand' (1866). [Thyssen 1902, p. 289]

Everaertsstraat. - 541. - Deze beeltenis verbeeldt 'O. L. Vrouw van Bijstand' werd in 1866 geplaatst. Het gebaar der H. Maagd is: Jezus aan 't volk toonen. [Thyssen 1922, p. 310]

 


 

 

2006-07-26 dscf4888c961

vkb1.0476 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Gasstraat 105, Lange Scholiersstraat

 

MadonnakalenderSeefhoek1986 6 c96

vkb1.1886 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Gasstraat 39

"Madonna na de 2de Wereld oorlog beschadigd door V bommen. Verplaatst van de vroeger patronage Gasstraat (nu politiebrueel) naar de binnen koer scoutslokaal Biekorfstraat 102" [Madonnakalender Seefhoek 1986]

 


 

 

0000 temp278 geen-afb

vkb1.0318 - Onze-Lieve-Vrouw (onbepaald) - Geelhandplaats - Afgenomen in 1892

 

Dit beeld is enkel in de editie van Thyssen uit 1902 vermeld. Het citaat hieronder geeft ons een glimp van een weinig religie-tolerant Antwerps stadsbestuur aan het eind van de 19de eeuw.

Sint-Eligiusparochie / Geelhandplaats. – O.L.Vrouw: Op 24 Oogst 1892, kwamen een paar metsers, van stadswege, dit beeld, gift van wijle Mevrouw Geelhand, wegnemen en de nis toemetsen. Dit plaagziek werk, bracht in de wijk de gemoederen fel in opschudding.
Deze beeltenis berust thans bij de Broeders op S_t Eligius. [Thyssen 1902, p. 360].

 


 

2011-02-06 DSCF6367 c96

vkb1.0416 - H. Willibrordus - Kerkstraat (Sint-Willibrorduskerk, hoofdportaal)
Een werk van 'Gerrits' (Thyssen 1922, p. 316). Dezelfde auteur vermeld dat Jan Gerrits i.s.m. zijn zonen Bruno en Nestor al het beeldhouwwerk, binnen- en buitenwaarts, voor deze kerk realiseerden (p. 36).

 

2011-09-11 DSCF8735 c96

vkb1.0478 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Kerkstraat 79, Klappeistraat — Gesigneerd op de voetplaats links 'JOSE VANDENBROECK'.

« Vóór een paar jaar, tijdens de verbouwing van het hoekhuis Klappeistraat - Kerkstraat werd in de zijgevel een mooi modern O.L. Vrouwebeeldje gezet.  » ["Onze-Lieve-Vrouw van Sint Willibrordus buiten de kerk", in brochure, uitgegeven in 1953].

 

2006-07-21 4369 c96

vkb1.0843 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Kerkstraat 150

Tussen inkomdeur en raam van deze rijwoning is op de gelijkvloerse verdieping, maar boven de hoofden van de voorbijgangers, een witstenen beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind tegen de gevel aangebracht. De witstenen console draagt in strakke belettering de Latijnse tekst 'SUB TUUM PRAESIDIUM'.
De Moeder Gods torst het geklede Jezuskind boven de rechterschouder, kijkt weg en richt zo de aandacht op haar zoon.
Deze sculptuur met een wat houterig, ouwelijk voorkomen is naar stijl een typisch product van beeldhouwer Alfons De Roeck (1896-1982), die zijn werk links op de voetplaat signeerde (gedeeltelijk onleesbaar geworden).
Het beeld werd op die locatie voor 't eerst in 1975 genoteerd, maar zal reeds jaren voordien zijn geplaatst. Wanneer is (nog) ongeweten.

 

Kerkstraat 153b c961

vkb1.1259 - H. Anna en Maria als kind (Opvoeding van Maria) - Kerkstraat 153 (Sint-Jozefinstituut, binnenkoer)
(foto F. Schaffers, 2005)

Dit beeld werd eind 2002 geplaatst in Kerkstraat en was afkomstig van de speelplaats van een vroegere parochiale school aan de Lange Koepoortstraat 33 (vanaf de jaren 1970 was hier een opleiding metaalbewerking van het Sint-Jozefinstituut).

 

2006-07-21 4373 c96

vkb1.0909 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Kerkstraat 155

 

2006-07-21 4381 c96

vkb1.0910 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Kerkstraat 159 (vml. vrouwenklooster, nu: Opvoedingswinkel Antwerpen (CAW))


 

K-Beeldekensstr1 c96

vkb1.1251 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Korte Beeldekensstraat 1, (Lange Beeldekensstraat)
(foto F. Schaffers 2006)


 

2011-09-11 DSCF8665 c96

vkb1.0418 - Christus Heilig Hart - Lange Beeldekensstraat 22 (Heilig Hartkerk)

De parochiekerk van het Heilig Hart in de Lange Beeldekensstraat, een neoromaans gebouw opgetrokken in 1933-1934, maar reeds ontworpen door E. en J. Goethals in 1913, bezit boven het portaal een natuurstenen nis met een sculptuur van Christus Heilig Hart.

Christus wordt rechtopstaand voorgesteld, zeer frontaal en opmerkelijk symmetrisch wat betreft gewaad en plooienval. Hij is gekroond, kijkt in de richting van de beschouwer en toont in een wijdopen gebaar de kruiswonden op zijn handpalmen.

De sculptuur staat opgesteld onder een arduinen baldakijn en op een grote, dito console. Beide elementen zijn architecturaal uitgewerkt.

 

2012-10-12 DSCF5046 c96

vkb1.0479 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Lange Beeldekensstraat 148


 

2012-10-05 DSCF4713 c96

vkb1.0425 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Lange Lobroekstraat 202 (vml. pastorie Sint-Lambertus) — Beeldhouwer: Louis Jacobin

 

2012-10-05 DSCF4714 c961

vkb1.1610 - Christus Koning, engelen - Lange Lobroekstraat (Sint-Lambertuskerk)

 

2012-10-05 DSCF4717 c961

vkb1.1867 - Christus (Parabel van de vijf dwaze en de vijf wijze maagden) - Lange Lobroekstraat, Twee Netenstraat (Sint-Lambertuskerk)


 

2012-04-08 DSCF7981 c96

vkb1.0319 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Lange Scholiersstraat, Lange Stuivenbergstraat 44


 

 

2011-02-06 DSCF6386 c96

2017-02-14 dsc 0577 c96
vkb1.0483 - Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen - Lange Van Bloerstraat, Pothoekstraat 1

De gebarsten (sier)console met engelenkop werd begin januari 2017 uit veiligheidsoverweging afgenomen. Kort nadien werd heel het beeldhouwwerk in een beschermende bekisting verpakt (onder, foto WS 14-02-2017).
Zie detailfiche

 


 

2011-02-06 DSCF6403 c961

vkb1.1834 - Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen - Lange Van Bloerstraat 1, Sint-Willibrordusstraat


 

Maaldersstr35 c961

vkb1.1194 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Maaldersstraat 35
(foto F. Schaffers 2005)

TedereMoederA DSCF6594 tr3 th


 

Meetingstraat23 c961

vkb1.0849 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Meetingstraat 23
(foto F. Schaffers 2005)

TedereMoederA DSCF6594 tr3 th


 

0000 temp278 geen-afb

vkb1.1083 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Neefsteeg - verdwenen

 

Op 3 februari 1959 vroegen de bewoners van de Neefsteeg aan het Stadsbestuur de toelating om een Madonna te plaatsen; op 6 februari werd deze vergund. [SAA, bouwtoelating: 18 # 39323]

De Sint-Willibrordusparochie werd in deze periode met vijf Onze-Lieve-Vrouwebeelden verrijkt. In een verslag van Voor Kruis en Beeld wordt hiervan melding gemaakt. Zie: Duinstraat 62, Congresstraat 48, Neefsteeg, Potgieterstraat 1 en Violetstraat 45. Alleen dat van de Potgieterstraat is nog aanwezig anno 2017.

 


 

2012-10-05 DSCF4741 c96

vkb1.0486 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Onderwijsstraat 36A (Sint-Eligiuskerk, aanpalend)

 

2012-10-05 DSCF4750 c96

vkb1.0798 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Onderwijsstraat 38 (Sint-Eligiuskerk, pastorie)


 

2017-02-14 dsc 0570 c962017-02-14 dsc 0569 c961

vkb1.0417 - H. Willibrordus - Pastorijstraat 37 (Pastorie Sint-Willibrordus) - Foto WS, 14-02-2017

 


 

2017-02-14 dsc 0572 c962017-02-14 dsc 0575 c96

vkb1.0481 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind, 'Onze moeder' - Pastorijstraat (Sint-Willibrorduskerk, sacristiemuur), gesigneerd 'A. v. Dongen' ().
Eronder werd een herdenkings- en dankplaket 'Eeuwigen dank der inwoners. Pastorij en Lovening straten 1945' aangebracht dat verwijst naar de vrijwaring van oorlogsgeweld in de periode van de V-bommen. Het beeld werd in 1946 ingezegend. — (foto's WS, 14-02-2017)

In dezelfde periode vervaardigde Adolf Van Dongen, (1890-1969) quasi identische beelden voor o.m. de tuinmuur van de Sint-Paulusstraat 8-10, het klooster aan het Hopland 47, e.a. - Zie: Ray Sirjacobs, 'Ferdinand Adolf Van Dongen, beeldhouwer', in: 'Sint-Paulus-Info', nr. 68 (Jaarboek 2000), p. 1616-1617.

 


 

 

2011-02-13 DSCF6559 c96

vkb1.1154 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Pijlstraat, Van Stralenstraat 1


 

2017-02-14 dsc 0581 c96

vkb1.0482 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Potgieterstraat 1 - Foto WS, 14-02-2017

 

Deze Madonna werd in de periode 1958-1959 geplaatst. In een verslag van Voor Kruis en Beeld (zie lager) is het vermeld samen met vier andere net in de parochie geplaatste beelden.

E.H. Pollevoort [Pollefoort - WS] deelt aan de vergadering mede dat de parochie van St Willibrordus 5 nieuwe beelden heeft geplaatst, te weten: in de Violetstraat n° 45, in de Neefsteeg, in de Duinstr. n° 62, in de Potgieterstr. n° 1, in de Congresstr. n° 48. [Verslag vergadering Voor Kruis en Beeld, 1959-06-30].

 


 

2001-08-15 IMG 0947 c961

vkb1.0799 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Pothoekstraat 112 (Stedelijke openbare bibliotheek, filiaal; vml. Maris Stella instituut)
(foto WS, 2001)

 

2001-08-15 IMG 0948 c961

vkb1.0800 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Pothoekstraat 78
(foto WS, 2001)


 

 

2010-07-30 DSCF7608 c961

vkb1.0130 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Richardstraat (naast nr. 39, hoek Hollandstraat)
Zie ook Lange Leemstraat 200


 

2011-02-13 DSCF6594 c961

vkb1.1822 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Rotterdamstraat 45
Herbestemd eind 2009 van Merksemheidelaan 4, Merksem (geplaatst in 1950)

TedereMoederA DSCF6594 tr3 th


 

sa049194 c96sa049194 c961

vkb1.1417 - H. Rochus - Selderstraat 54 (verdwenen)

In de Selderstraat, destijds 'Lange Koolstraat', plaatste men in het cholerajaar 1866 een Sint-Rochusbeeldje in een vitrine. Er moet destijds een lantaarn hebben bijgehangen, getuige ervan is het smalle kastje voor het ophaalmechanisme. [zie: Thyssen 1902, p. 360; 1922, p. 312].

Foto periode 1920-1930, SAA, 934 # 28859 (sa049194), "De huizen aan de (Lange) Selderstraat 50 tot 58. Op 50 is een coiffeur en een café 'For Ever'? Op 54 hangt een Madonna [sic - WS] in een kast tegen de gevel."

 


 

0000 temp278 geen-afb

 

vkb1.0992 - Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand - Sint-Elisabethstraat, gang nr. 22 - verdwenen

vkb1.1344 - H. Rochus - Sint-Elisabethstraat, gang nr. 27 - verdwenen

 

In de (cholera)periode 1865-1866 werden in twee gangen van de Sint-Elisabethstraat beeldjes geplaatst.

De Sint-Rochus werd in 1866 in gang nr. 27 geplaatst, dit beeld was in 1922 al verdwenen. De 'Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand' kwam er in 1865 in gang nr. 22, dat beeld(je) bestond nog in 1922. [zie: Thyssen 1902, p. 342 en Thyssen 1922, p. 312]

 


 

2013-06-26 DSCF3634 c961

vkb1.0448 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Sint-Jansplein 45, Vondelstraat


 

2013-11-11 0595 c96

vkb1.0801 - Onze-Lieve-Vrouw - Sint-Lazarusstraat 15

(fotograaf onbekend, 11/11/2013)


 

Sommestraat43b c96

vkb1.1196 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Somméstraat 43
(foto F. Schaffers 2006)


 

2017-03-22 dsc 1503 c96

vkb1.0853 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Van de Wervestraat 16
De console is voorzien van de naam 'CH PROOST', is hij leverancier of vervaardiger? Zie ook net hieronder.
(foto WS, 2017)

 

2011-02-13 DSCF6608 c961

vkb1.0161 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Van de Wervestraat 63
Ook deze console is voorzien van de naam 'CH PROOST', is hij leverancier of vervaardiger? Zie ook net hierboven

TedereMoederB DSCF6541 s2 Blue th


 

2001-08-15 IMG 0942 c961

vkb1.0423 - H. Eligius - Van Helmontstraat 29 (Sint-Eligiusinstituut)
(foto WS, 2001)

 

2012-10-05 DSCF4763 c961

vkb1.0422 - H. Eligius - Van Helmontstraat 33 (Sint-Eligiuskerk)


 

 

2012-04-08 DSCF7945 c96

vkb1.1643 - Christus Zaligmaker, evangelisten en taferelen uit het leven van de H. Amandus - Van Kerckhovenstraat 35 (Sint-Amanduskerk, hoofdportaal)

 

2012-04-08 DSCF7944 c961

vkb1.0415 - H. Amandus - Van Kerckhovenstraat 35 (Sint-Amanduskerk, hoofdportaal)

 

2012-04-08 DSCF7946 c961

vkb1.1644 - Onze-Lieve-Vrouw - Van Kerckhovenstraat 35 (Sint-Amanduskerk, zijportaal)

 

2012-04-08 DSCF7947 c961

vkb1.1645 - H. Dymphna - Van Kerckhovenstraat 35 (Sint-Amanduskerk, zijportaal)

 

0000 temp278 geen-afb

vkb1.0477 - Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes - Van Kerckhovenstraat

 

0000 temp278 geen-afb

vkb1.0504 - H. Eligius - Van Kerckhovenstraat, [Weldadigheidstraat/ naam geschrapt in 1972]


 

0000 temp278 geen-afb

vkb1.0484 - Onze-Lieve-Vrouw (onbepaald) - Violetstraat 45 - Verdwenen

 

Dit beeld werd geplaatst omstreeks 1958-1959 en is nog vermeld in 1985; in 2005 kon het niet meer worden aangetroffen.

Het kwam er in een campagne waarbij vijf beelden in de parochie bijkwamen. In een verslag van Voor Kruis en Beeld worden ze opgesomd. Alleen dat van de Potgieterstraat is anno 2017 nog aanwezig.

E.H. Pollevoort [Pollefoort - WS] deelt aan de vergadering mede dat de parochie van St Willibrordus 5 nieuwe beelden heeft geplaatst, te weten: in de Violetstraat n° 45, in de Neefsteeg, in de Duinstr. n° 62, in de Potgieterstr. n° 1, in de Congresstr. n° 48. [Verslag vergadering VKB, 1959-06-30].


 

Vlagstraat22 c96

vkb1.1002 - Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes - Vlagstraat 22
(foto F. Schaffers 2005)


 

Vliegenstr36 c961

vkb1.0235 - Onze-Lieve-Vrouw - Vliegenstraat 32-38 (vml. Meisjespatronaat)
(foto F. Schaffers 2005)