2100 Antwerpen gevelbeelden (foto) vervolg

 < vorige

 

 

Meeuwenhoflei99 TP2017 c96
vkb1.1910 - Onze-Lieve-Vrouw - Meeuwenhoflei 99 - (Deurne-noord)

 

Aan de gevel van een rijwoning (eenheidsbebouwing) uit het Interbellum, tussen het bovenlicht van de inkom en het raam. Middelgroot (ca. 70 cm) beeld van Maria in gebed in gegoten steen (?) uit de bouwperiode. De figuur gaat over in een hoekige voetplaat die rust op een kleine natuurstenen console. Eronder, aan een eenvoudige lichtarm, een devotielantaarn getopt met een kruis.

 

Foto T. Pingnet, 20-03-2009


 


 

vkb1.1852 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Merksemsesteenweg
vkb1.1852 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind (verdwenen) - Merksemsesteenweg ('Gildenhuis')

 

jaren 1920-1930

 

Foto (reproductie) F. Van Visschel, 2006

vkb1.1852 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Merksemsesteenweg

Zie hieronder voor een foto uit 2006 van het 'Gildenhuis', naast de vroegere kerk

 


 

DSC 0812 c96
vkb1.0782 - Kruis, engelen, evangelistensymbolen - Merksemsesteenweg (vml. parochiekerk O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand)

 

De mooie oude parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand aan de Merksemsesteenweg (Deurne-Noord), in 1924-1925 gebouwd naar ontwerp van Jozef Huygh (1885-1946), bezit aan de gecementeerde voorgevel reliëfs met engelen, evangelistensymbolen (tetramorf) en centraal een kruis met gevleugelde engelenkop.

Actueel (oktober 2006) is men met de renovatie van de voorgevel bezig, de zijgevel kwam al eerder aan de beurt. — [WS]

 

(Bouwen 3nd 1992, p. 257-258)

 

Foto's F. Van Visschel, 2006 (voor restauratie)

DSC 0810 c96 

kruis met gevleugelde engelenkop

 

DSC 0804 c96

engel (links)

DSC 0805 c96 

engel (rechts)

DSC 0806 c96
evangelist Lucas (gevleugelde stier of os)

 

> Tetramorf (Wikipedia)

DSC 0807 c96 

evangelist Mattheus (engel)

DSC 0808 c96 

evangelist Marcus (gevleugelde leeuw)

DSC 0808 c96 

evangelist Johannes (adelaar of arend)

 


 

DSC 0188 c96
vkb1.0683 - Onze-Lieve-Vrouw - Merksemsesteenweg 75

 

Aan de Merksemsesteenweg 75 in Deurne-Noord werd hoog tussen de inkom en het raam een natuurstenen beeld van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen opgesteld in een ondiepe, gemetste gevelnis.

Maria wordt frontaal en rechtoptaand voorgesteld, de armen gespreid en handen geopend ten teke van overgave. Ze staat op een bollend voetstuk voorzien van maansikkel en slang.

Het naar verhouding tot de plaats vrij grote beeld rust op een kleine klokvormige console. — [WS]

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 


 

DSC 0368 c96
vkb1.0684 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Palinckstraat 100

 

Bij deze rijwoning in Deurne-Noord wordt elke bezoeker gegroet door een vrij oud lijkend beeldje van Onze-Lieve-Vrouw met Kind boven de inkomdeur.

De staande Madonna draagt haar Kind op de linkerarm. Het zittende Jezuskind, met een rijksappel (?) in de linkerhand, lijkt zijn rechterarm om moeders nek te leggen. Maria's rechterhand ontbreekt, vermoedelijk hield ze hiermee een scepter vast.

Het verweerde beeld bezit een kleine maar vrij hoge voetplaat met afgeschuinde hoeken, deze is onderaan verhoogd met een geprofileerd stuk; het is geplaatst op een kleine arduinen console.
Het is onduidelijk of deze sculptuur gekapt is uit natuursteen of daarentegen werd gegoten in een steenachtig materiaal. — [WS]

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 

 

  • (Palinckstraat) De 'Palinckstraat' (19 januari 1921) was de vroegere 'Zandstraat'. [Th. De Vrij, 'Deurne bij Antwerpen. Geschiedkundige flitsen', Antwerpen, 1954, p. 106]

 


 

DSC 0352 c96
vkb1.0685 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Paulus Beyestraat 155

 

Centraal in de gevel van het gebouw van de Sint-Rumoldusschool in Deurne-Centrum, is tussen de ramen van de eerste verdieping een middelgroot beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind geplaatst tegen een arduinen muurvlak.

Maria draagt Jezus op de linkerarm, deze spreidt zijn armen en kijkt naar de voorbijganger. De uitgestoken rechterarm van Maria en houding van de hand doet vermoeden dat het beeld van een los toegevoegde scepter kan voorzien worden (of is geweest). Zowel Maria als Jezus dragen een opgezette kroon.

Het beeld is witgeschilderd en bevat een vijfhoekige voetplaat. Voor de vrij hoge plaatsing werd deze verhoogd met een sokkel in trapvorm. Het geheel rust op een halfronde arduinen console die de onderdorpels van de ramen verbindt. — [WS]

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 

 

  • (Paulus Beyestraat) Deze straat werd aangelegd vóór 1935. [Th. De Vrij, 'Deurne bij Antwerpen. Geschiedkundige flitsen', Antwerpen, 1954, p. 106]

 


 

DSC 0282 c96
vkb1.0764 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Plankenbergstraat 121

 

OLVK DSC 0282 c8blue thDe gevel van de rijwoning aan de Plankenbergstraat 121 wordt gekenmerkt door een opvallende verticale uitbouw, deels gemetst in baksteen, deel geaccentueerd met natuursteen. In deze liseen is middenin een nis verwerkt waarin een beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind staat opgesteld.

Maria draagt de geklede Jezus tegen de linkerschouder en wijst met haar vrije rechterhand naar zijn hartstreek, waarop rondplastisch een hart is afgebeeld. De Madonna staat op een halfbolvormig voetstuk dat is versierd met een wolkensuggestie, ze vertrapt de slang die over de wereld sluipt.

Deze 'Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart' (van Jezus), is naar type nog vrij sterk aansluitend met de laat 19de-eeuwse voorbeelden. In de loop van de 20ste eeuw zal de associatie met verdelging van het kwaad (wereldbol en slang) stilaan uit de voorstelling verdwijnen. — [WS]

 

Naschrift, medegedeeld door T. Pingnet, die hier schrijft over zijn ouderlijk huis:

"Deze natuurstenen sculptuur werd geplaatst in opdracht van mevrouw Louis Pingnet-Van Regemortel: Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart van Jezus, ter bescherming van het huis en haar bewoners. Het werd samen met het huis afgeleverd in 1947.
Het vorige huis werd op 03-02-1945 volledig vernield door een V2 inslag waarbij Louis Pingnet (architect en bouwmeester bij NV Vooruitzicht) om het leven kwam, samen met vier van zijn kinderen."

 

Foto F. Van Visschel, 2006

Zie voor dit type van beeld Begijnenstraat 71

 

 

 


 

DSC 0168 c96
vkb1.0183 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Plankenbergstraat, Thisiusstraat 2

 

Tegen de baksteengevel van dit hoekhuis in Deurne-Centrum werd aan de kant van de Thisiusstraat een groot natuurstenen beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind aangebracht.

Maria, staand en gekroond, draagt het Jezuskind op de linkerarm en toont met de rechterhand een palmtak. Het naakte, zittende Jezuskind maakt met de opgeheven rechterhand een zegenend gebaar en draagt links een rijksappel. Maria staat op een wereldbolvormig voetstuk voorzien van een maansikkel. Ze vertrapt met haar rechtervoet de slang die in een appel bijt.

Het beeld gaat ongemerkt over in de sterk plastisch uitgewerkte console, waarop in het midden een aanvliegende duif met palmtak in de bek is te zien. Gespiegeld ernaast worden twee hoorns van overvloed getoond. Ze zijn gevuld met rozen, druivenrossen, aren en maïskolven. Boven deze allegorische voorstelling scheidt een tekstband ''Moeder van Vrede BVO'' de overgang naar de madonnasculptuur.
Het geheel is roomkleurig geschilderd en perfect onderhouden.

De sculptuur wordt toegeschreven aan Bruno Gerrits (1881-1970).

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 


 

DSC 0771 c96

vkb1.0783 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Prosper De Witstraat 10

 

OLVK JVdB Bth
Meesterschilder-decorateur en vergulder André Van Bortel (1920-2005) bracht boven de inkomdeur van zijn woning een vriendelijk 20ste-eeuws beeldje van Onze-Lieve-Vrouw met Kind aan.

Maria draagt het Jezuskind op de linkerarm en drukt met haar voet op de slang die over de als voetstuk dienende globe sluipt. De witstenen sculptuur staat op een arduinen console voorzien van een vergulde inscriptie.
Aan weerzijden zijn devotielichtjes voorzien. — [WS]

• Opschrift: 'SALVE MATER', op console.

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 


 

DSC 0728 c96
vkb1.0191 - Onze-Lieve-Vrouw - Schindestraat 2

 

Op de tweede bouwlaag van dit eenvoudig en klein rijhuis, helemaal rechts van de gevel is een opmerkelijk groot (ca. 150 cm) witstenen (?) beeld van Onze-Lieve-Vrouw met de armen voor de borst gekruist te zien. Mogelijk een voorstelling van Maria in gebed (orante). Het werd geplaatst op een eenvoudige console; er is geen verlichting voorzien. — [WS]

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 


 

DSC 0311 c96
vkb1.0886 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Schotensesteenweg 118

 

Aan de inkomkant van dit halfvrijstaand rijhuis in Deurne-Centrum, werd in een gemetste nis op eerste verdieping een middelgroot beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind opgesteld

Maria draagt haar Kind op de linkerarm, beiden kijken elkaar aan. De drapering is elegant klassiek uitgewerkt, met als bijzonderheid een onder het middel vertrekkende uitwaaierering.

Het beeld is witgeschilderd en rust op een hoekige voetplaat met afgeschuinde hoeken. Een eenvoudige, hoekige arduinen console is onderaan de nis aangebracht, de niswand is geschilderd (wit of lichtblauw?). — [WS]

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 


 

vkb1.1577 - Schotensesteenweg 167
vkb1.1577 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Schotensesteenweg 167

 

Het boomkapelletje van de Zwarte-Arendlaan vond een nieuw onderkomen aan een boom bij het ontmoetinscentrum van de Kerk Heilig Hart.

 

Foto T. Pingnet (2011)

 


 

DSC 0307 c96
vkb1.1388 - Onze-Lieve-Vrouw (?) - Schotensesteenweg 263

 

Er is geen informatie over deze voorstelling bekend.

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 


 

dsc 1479c96
vkb1.1858 - Christus H. Hart - Schotensesteenweg 401

 

Dit Christusbeeld werd geplaatst bij de bouw van het huis in 1959.

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 


 

DSC 0315 c96
vkb1.0785 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Seraphin de Grootestraat 69

 

Nabij de gevelhoek van de zijmuur van deze halfvrijstaande rijwoning in Deurne-Centrum is een beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind opgesteld op de eerste verdieping.

Maria is gekroond en draagt het Jezuskind op de linkerarm dicht tegen zich aangedrukt. Jezus leunt met zijn hoofdje teder tegen haar kin. De drapering is sober klassiek.
Het beeld bezit een hoekige hoekplaat en rust op een hoekige arduinen console.

Aan de Turnhoutsebaan 325 is een gelijkaardig beeld aangebracht en aan de Van Amstelstraat 122 in Deurne-Noord is een zeer verwante Moeder Gods te vinden, zij krijgt daar de betiteling 'Onze-Lieve-Vrouw van Vrede' mee. — [WS]

 

In het Antwerpse komen tal van gelijkaardige beelden voor, vele werden geplaatst kort na de Tweede Wereldoorlog. Zie Korte Vlierstraat 1 voor meer info en Tabakvest 47 voor een vergelijking.

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 


 

DSC 0618 c96
vkb1.0643 - Onze-Lieve-Vrouw van Fatima - Sint-Rochusstraat 50

 

In de Sint-Rochusstraat in Deurne kom je drie Madonnabeelden tegen. Aan de gevel van het nr. 50, maar ook op de nrs. 108 en 190.

 

Hier wordt Maria voorgesteld in gebed, zonder bijkomende attributen van wereldbol, maansikkel of slang. Ze draagt wel een gebedsnoer en ook een scapulier en op haar kleed is onderaan een ster te zien.

De witstenen sculptuur wordt gepresenteerd op een eenvoudige console en in de muur is een grote witte steen als muurveld voorzien.

 

Mogelijk is dit een werk van (of een kopie naar) Rik Sauter. Zie voor een gelijkaardig beeld De Leescorfstraat 27 in Borgerhout. — Zie verder: Winkelstap 26 (Merksem)

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 


 

DSC 0594 c96
vkb1.0642 - Onze-Lieve-Vrouw in gebed - Sint-Rochusstraat 108

 

Aan de huisgevel van Sint-Rochusstraat 108 hangt een kenmerkend beeld dat elders in de Antwerpse straten nog wel te zien valt (Berchem, Borgerhout, Hoboken, Mortsel).

Deze strak vormgegeven madonnasculptuur dateert vermoedelijk uit de periode kort na de Tweede Wereldoorlog.
Maria is volledig in gebed verzonken, ze staat op een wereldbolvormig voetstuk waarboven de punten van de maansikkel uitsteken, een verwijzing naar Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen.

 
De console bezit een eveneens kenmerkende gestileerde boegvorm.

 

Van een vergelijkbaar beeld in de Jozef Posenaerstraat 41 in Borgerhout wordt Adolf Van Dongen (1890-1969) als vervaardigd vermeld, dat werk dateert van 1945.
Een mogelijke voorloper van deze voorstelling is aanwezig als Onze-Lieve-Vrouw met Kind aan de Van Cortbeemdelei 188. — [WS]

 OLV Bid FvD 2006-10-30 8449 2 th

 Foto F. Van Visschel, 2006

 


 

DSC 0588 c96
vkb1.0641 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Sint-Rochusstraat 190

 

Op de scheimuur van de Sint-Rochusstraat nrs. 190 en 188 is een grote natuurstenen voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw met Kind aangebracht.

Bij de bouw van de woningen was een plaatsing van het beeld tussen beide huizen voorgenomen. De Madonna was een geschenk van de vader van de beide broers huiseigenaar, en kwam er in 1954, enkele jaren na de voltooiing van de bouw. Naar verluid zou een beeldhouwer uit Boechout het werk hebben gekapt. Te denken valt dan aan Staf Van Sintjan (Vansintjan, Van Sint-Jan) (1900-na 1980(?)), maar dit zou moeten kunnen bevestigd worden.

Maria draagt het Jezuskind op de linkerarm en is gehuld in een kapmantel. Ze draagt een kapsel met lange haarvlechten.
De drapering van de kleding is bijzonder, de beeldhouwer stileerde de vormen maar liet ze zeer herkenbaar.

De sculptuur bezit geen voetplaat en rust onmiddelijk op de natuurstenen console. — [WS]

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 


 

stalinsstr 1c961
vkb1.0787 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind (verdwenen) - Stalinsstraat 72

 

Beglaasde gevelkapel (vitrinekast) in de Stalinsstraat in Deurne, met gekleed beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind.

 

Foto (reproductie) F. Van Visschel, 2006, van een opname uit 1952

stalinsstr 1c96

 


 

dsc 1062c96
vkb1.0788 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind (verdwenen) - Sterckshoflei

 

Een beglaasd boomkapelletje in Deurne-Centrum aan de ingang van het park over het Sterckshof.

Het eenvoudig beeldje, door werklieden van het park vervaardigd, werd tweemaal gestolen en al voor 2001 vervangen door een prent.

 

"Op de laatste dag van de meimaand werd in het Rivierenhof een Lievevrouwebeeldje geplaatst aan een linde, zoals er jaren lang één hing. Het was reeds een hele tijd verdwenen. Het voorstel ging uit van de Natuurgidsen Deurne.
Met de aktieve medewerking van de parkdirektie kon het verwezenlijkt worden. Vele tientallen mensen woonden de kleine plechtigheid, met inzegening bij.
Het bevallige beeldje, gemaakt door Vit. Nestor, uit de omgeving van Mechelen, bevindt zich aan de ingang van het park, tegenover het Sterckshof. Dit initiatief sluit schitterend een bij de traditie van Lievevrouwebeeldjes langs de Vlaamse wegen.
Om eens langs te wandelen." [Jenny De Cock, "Lieve-Vrouwebeeldje in het Rivierenhof", 'Heemkundig Handboekje voor de Antwerpse regio', 40 (1992), nr. 4 (december 1992), p. 32]

 

Foto (reproductie) F. Van Visschel

 


 

2008-09-15 dscf2374 c961
vkb1.0015 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Sterckshoflei (Sterckshof)

 

'Madonna van de Vismarkt aan het Steen' (opgenomen bij herbestemde, uit Antwerpen-centrum verdwenen beelden)

 

Foto WS, 2008

 


 

DSC 0182 c96
vkb1.1368 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Ter Heydelaan 240

 

Deze rijwoning in Deurne-Centrum bevat een 20ste-eeuws reliëf van Onze-Lieve-Vrouw met Kind. De sculptuur in grijzig geglazuurd aardewerk werd op de muur tussen inkomdeur en garagepoort aangebracht op een blauw mozaïektegelveld. — [WS]

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 


 

2011-10-21 DSCF0599 c96
vkb1.0690 - Onze-Lieve-Vrouw - Turnhoutsebaan 154

 

Aan een laag gebouw van de Turnhoutsebaan in Deurne-Centrum, nu naast de ingang van het Park Rivierenhof tegenover de Lundenstraat, werd in 1854 een beeld van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen geplaatst. Historisch heette deze Madonna het 'Mariabeeld aan de molen', een herinnering aan de vroegere Molenbaan (Lundenstraat) waar inderdaad een molen stond.

 

De witgeschilderde sculptuur staat opgesteld tegen een lichtblauw geschilderd gevelveld van een ondiepe, rondbogige gevelnis. Deze draagt op de sluitsteen een vergulde ster, kroon en uitwaaierende stralenbundel.

Maria wordt staand voorgesteld in biddende houding, de handen samengedrukt en opgeheven. Haar blik richt zich omhoog. Ze draagt een opgezet verguld aureool.
Zoals bij een voorstelling van de Onbevlekte hoort, staat ze op de wereldbol met maansikkel en vertrapt de eromsluipende slang (met appel in de muil), al deze elementen zijn veelkleurig geschilderd.

 

 

 

 

vkb1.0690 - Onze-Lieve-Vrouw - Turnhoutsebaan 154 (2011-10-21 DSCF0600)

Een rode tekstinscriptie, helemaal onderaan de nis '1854 / H. MARIA B.V.O /  19 04' laat vermoeden dat de voorstelling in 1904 werd bijgewerkt, aangepast of heropgesteld.
Bovenaan de nis is een lantaarnarm aangebracht.

 

Foto's WS, 2011

 


 

DSC 0289 c96
vkb1.0789 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Turnhoutsebaan 325

 

De rijwoning uit de jaren 1930 aan de Turnhoutsebaan 325 in Deurne-Centrum bevat boven de inkomdeur een beeld van een staande Onze-Lieve-Vrouw met Kind.

Maria draagt het tegen haar borst aanleunende Kind op de linkerarm. Ze is gekroond en gekleed in een kleed en mantel met klassieke drapering.

De sculptuur bevat een voetplaat met afgeschuinde hoeken en rust op een vormherhalende, architecturaal gelede sokkel. Het geheel is witgeschilderd. Onderaan is een sierlantaarn bevestigd. — [WS]

 

Aan de Seraphin de Grootestraat 69 komt een identiek beeld voor.

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 


 

DSC 0356 c96
vkb1.0188 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Tweegezusterslaan 48

 

In een gevelnis op de eerste verdieping van deze rijwoning met baksteengevel uit de jaren 1930-1940, werd een eigentijds vrij groot natuurstenen beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind geplaatst. Het rust op een flink bemeten natuurstenen console.

De gestileerde Lievevrouw draagt haar Kind, hier haast als boreling voorgesteld, tegen de rechterschouder. — [WS]

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 


 

dsc 1015c96
vkb1.1855 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Unitaslaan 9

 

Naast de inkom, boven het huisnummer was een klein aardewerken reliëf aangebracht. Moeder en Kind werden als portret weergegeven, specifieke religieuze verwijzing ontbrak. Het zeemzoete werkje dateerde vermoedeloijk uit de jaren 1970 en kan als souvenir zijn aangekocht.

Bij een plaatsbezoek in 2017 kon het niet meer worden waargenomen. — [WS]

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 


 

dsc 1012c96
vkb1.1854 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Unitaslaan 13

 

Twee huizen verder in de rij is eveneens een klein geglazuurd terracottabeeldje aangebracht. Eveneens naast de inkom, boven huisnummer, maar hier is wel symboliek aanwezig: Jezus zegent de beschouwer. Maria drukt haar Kind tegen zich aan, dat staat in haar linkerhand. — [WS]

 

Zie ook Karmelietenstraat 30 en Saffierstraat 173 in Berchem

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 


 

vkb1.1912 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Unitaslaan 31
vkb1.1912 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Unitaslaan 31

 

Naast de inkomdeur, onder de luifel. Een Mariakapelletje uit jaren 1950 (typische bekroning M en kruis) met klein beeldje van Onze-Lieve-Vrouw met Kind (driehoekvormige mantel); het geheel in roomkleur geschilderd. Bloemenversiering achter ruitje. In 2009 was het nog niet aanwezig.

 

Foto T. Pingnet, 2-12-2015

 


 

 

DSC 0795 c96
vkb1.0790 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Van Amstelstraat 122

 

Boven de inkompartij van een appartementsgebouw of meergezinswoning aan de Van Amstelstraat (hoek Albert Bevernagelei) in Deurne-Noord, is een in verhouding met de ruimte vrij groot beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind aangebracht.

Maria is gekroond en draagt het Jezuskind op de linkerarm dicht tegen zich aangedrukt. Jezus leunt met zijn hoofdje teder tegen haar kin. De drapering is sober klassiek.

Het beeld bezit een hoekige hoekplaat en rust op een console met opschrift 'Onze-Lieve-Vrouw van Vrede'. De tekst is deels aangebracht op de horizontale opstand vooraan en vervolgt op een dwarsend volume, waarbij een T-vorm ontstaat.

Het gebouw dateert uit het Interbellum – de periode tussen beide Wereldoorlogen – en hier meer specifiek de jaren 1930. Het is niet duidelijk of beeld en gebouw uit dezelfde periode stammen.

Aan de Seraphin de Grootestraat 69 in Deurne-Centrum tref je een verwant, maar niet identiek, beeld aan. — [WS]

• Opschrift: 'O.L. VROUW / VAN VREDE', op console.

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 


 

vkb1.1916 753 c96
vkb1.1916 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Van Baurscheitlaan 78 (Deurne-zuid)

Aan de deels onderbroken rijbebouwing van de Van Baurscheitlaan is aan de zijgevel van het nummer 78, op de eerste verdieping, tegen een groot stuk baksteenmuur een Madonna uit de bouwperiode geplaatst (jaren 1950-1960).

 
Het wit natuurstenen beeld van ca. 70 cm rust op een natuurstenen (blokvormige) voetplaat die op een licht geprofileerde console is geplaatst.

Het beeld is frontaal gecomponeerd binnen een strak gesloten volume. Enkel het hoofd van Onze-Lieve-Vrouw neigt naar rechts (iconografisch links) om naast dat van haar Kind naar de beschouwer te kijken. Maria's mantel lijkt haast een cocon, enkel vooraan geopend om het met beide handen voor de borst gehouden Kind te tonen. Jezus, rechtopstaand, gekleed en in biddende houding, is op peuterleeftijd voorgesteld.
Maria en Kind zijn ongekroond, er is geen verlichting voorzien.

 
Het beeldhouwwerk is liefdevol auteurswerk, met zachte detaillering voor de hoofden en een frijning die de richting van de textielpartijen volgt.

 

Foto T. Pingnet, 30-03-2018

 


 

DSC 0790 c96
vkb1.0791 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Van Cortbeemdelei 188

 

Aan deze rijwoning in Deurne-Noord werd centraal in de gevel en tussen beide bouwlagen in, een middelgroot beeld van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart aangebracht. Het rust op een eenvoudige console met opschrift van de betiteling.

 

Maria is strak frontaal opgesteld en draagt haar Kind op de linkerarm. Jezus, gekleed en gekroond, toont met zijn linkerhand het in verhoogd reliëf weergegeven symbolische hart op zijn borst.
Het werk kan gesitueerd worden in de jaren 1930 en bevat in de kiem een vorm die aan een welbepaald beeldtype van Ferdinand Van Dongen doet denken. (zie: Onze-Lieve-Vrouw in gebed, Sint-Rochusstraat 108)

 

Het beeld bezit een bollende voetplaat die overgaat in een voetstuk met afgeschuinde hoeken. — [WS].

• Opschrift: 'O. L. V. /  V. H. / H. HART', op console.

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 


 

DSC 0597 c96
vkb1.0705 - H. Jozef - Van den Hautelei 79

 

Een vroeger schoolgebouw in Deurne-Zuid (in de jaren 1930 hielden zusters van de Stichting Terninck hier school).
De heilige Jozef wordt traditioneel voorgesteld met een lelietak.

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 


 

vkb1.1913 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Van den Hautelei 116
vkb1.1913 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Van den Hautelei 116

 

Een kapelletje boven de inkomdeur van een rijwoning uit de jaren 1920-1930, fantasievol geschilderd (blauwe en goudkleurige vlekken, gespoten) met gepolychromeerd gipsen beeldje van Onze-Lieve-Vrouw met Kind uit eind 19de of begin 20ste eeuw (type Notre Dame des Victoires).

 

Foto T. Pingnet, 3-9-2010

 


 

 

immaculata 2004 1c96
vkb1.0792 - Onze-Lieve-Vrouw (verdwenen)- Van Dornestraat 125

 

Voor de recente renovatie bezat de Vrije Basisschool Immaculata in Deurne-Noord aan de gevel naast de inkompoort een draadsculptuur. De biddende Onze-Lieve-Vrouw, een 'Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen', verwees naar de naam van de school.

 

Foto (detail) F. Van Visschel, 2004

 


 

DSC 0706 c96
vkb1.0793 - Heilige Familie - Van Dornestraat 154

 

De inkompartij van het parochiehuis 'Scinda' in Deurne-Noord, een gebouw opgetrokken in de jaren 1960, wordt versierd met een groot paarskleurig mozaïektegelveld met hierop een sculpturale keramiek.

 

Het polychroom geglazuurd aardewerken reliëf stelt de Heilige Familie voor, Maria, Jozef en Jezus als kind worden rechtopstaand getoond, met Jezus op de prominente plaats vooraan. Alle figuren zijn voorzien van een stralende nimbus, die van Maria bevat uiteinden als een kroon van parels.

 

• Gesigneerd 'Coolens', vooraan, linksonder.

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 


 

DSC 0798 c96
vkb1.0931 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Van Hallestraat 6

 

Deurne-Noord – In een gevelnis tussen de ramen van de eerste verdieping werd een beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind opgesteld.

 

Maria draagt het zittende, geklede Jezuskind op de linkerschouder en steunt hem met haar vrije rechterhand bij de arm. Beiden kijken naar de voorbijgangers.

De drapering van deze witgeschilderde sculptuur is behoudsgezind academisch. Vermoedelijk hoort het beeld wel thuis in de bouwperiode van de woning, omstreeks de jaren 1930, maar is traditioneler van vorm dan de architectuur.

 

Er is een grote halogeenspot op de console aangebracht, niet als devotielicht evenwel, hij verlicht de inkompartij. — [WS]

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 


 

DeurneVanHeetveldelei c961
vkb1.1576 - Onze-Lieve-Vrouw (verdwenen) - Van Heetveldelei 13

 

Op een oude foto, vermoedelijk uit de jaren 1960-1970, kan aan de gevel van de rijwoning Van Heetveldelei 13 een Madonna worden opgemerkt. Straatnaambord en huisgevelnummers zijn duidelijk leesbaar op het document.

Het beeld van Maria in gebed was hoog geplaatst op de gelijkvloerse verdieping, tussen inkomdeur en raam in. Het rustte op een eenvoudige hoekige console en bezat onderaan een verlichtingslantaarn met bol glas. — [WS]

DeurneVanHeetveldelei c96

Foto 'Archief Verbiest'
(Met dank aan de Gaston Van Bulck (Gitschotelbuurschap) voor het fotomateriaal).

 


DSC 0344 c96
vkb1.0794 - Onze-Lieve-Vrouw - Van Heetveldelei 138 (Internaat Lucerna College)

 

Aan de voorgevel van het (vroeger) kloostergebouw bij een school aan de Van Heetveldelei in Deurne-Noord is in een gevelnis op de eerste verdieping een groot Mariabeeld opgesteld.

 

De sobere en frontaal opgevatte sculptuur toont Onze-Lieve-Vrouw in gebed. Maria is voorzien van een opgezette metalen nimbus en houdt haar handen samengevouwen voor de borst. Ze staat op een hoog bollend voetstuk (een verwijzing naar de wereldglobe), dat onderaan overgaat in een veelhoekige voetplaat. Het beeld is witgeschilderd. — [WS]

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 


 

vkb1.0707 DSC 0623 c96
vkb1.0707 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Van Lissumstraat, Van Steenlandstraat 15

 

Tegen de kopgevel van de huidige Basisschool 'De Linde', een schoolgebouw al daterend uit 1930-1931 maar dat na gedeeltelijke oorlogsverwoesting werd heropgebouwd in 1947-1951, is centraal een groot madonnabeeld aangebracht. Het dateert nog van de eerste bouwperiode en is een voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart, een beeldtype horend bij de gelijknamige parochie waarin deze school zich bevind.

 

Onze-Lieve-Vrouw wordt afgebeeld met haar Kind op de linkerarm, met haar vrije rechterarm presenteert ze een symbolisch, brandend, Heilig Hart.
Maria staat op een bollend voetstuk. Dit is vermoedelijk voorzien van wolkenschijfjes en de traditionele over de wereld sluipende slang, die door haar wordt vertrapt.
De sculptuur rust op een natuurstenen console en is bezit een dito overluifeling. — [WS]

OLVK HH DeRoeck Bth
Zie voor een vergelijkbaar beeld, vermoedelijk van Frans De Roeck, Hemelstraat 21-23 (vkb1.0589)

• [Stappaerts], 'De parochies extra-muros anders bekeken (15): De geschiedenis van een school, nu De Linde', in 'Parochieblad Borgerhout (O.-L.-Vrouw van het H. Hart)', 14 juni 2006.

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 


 

DSC 0676 c96
vkb1.0184 - Onze-Lieve-Vrouw - Van Reyenstraat 2

 

Aan de gevel van de rijwoning Van Reyenstraat 2 in Deurne-Noord, op de scheimuur met het naburig pand, werd een witstenen beeld met voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw van het type 'Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes' geplaatst. Naar stijl zou men het in de periode van de jaren 1920-1930 kunnen situeren.

Onze-Lieve-Vrouw wordt voorgesteld in biddende houding, met de samengevouwen handen opgeheven en draagt een afhangende rozenkrans.

De sculptuur rust op een hoekige getrapte console waarop een devotielantaarn is bevestigd. — [WS]

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 


 

DSC 0293 c96
vkb1.0186 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Venneborglaan 48

 

Aan de gevel van het huis van wijlen advocaat Leo Scheere (stichter van de Gezinsbond) aan de Venneborglaan 48 in Deurne-Centrum, werd een beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind dominant in de gevelcompositie aangebracht. Het gebouw dateert uit 1938 en werd ontworpen door architect Frans Peeters (1896-1942).

De sculptuur bekroont een decoratief aangebrachte hoge sokkel naast de inkom en stelt een staande Onze-Lieve-Vrouw met Kind voor. Maria draagt Jezus tegen de linkerschouder, dicht tegen zich aan.
Het beeld oogt star en bezit wat betreft het gelaatstype van Maria reminiscenties aan romaanse Madonna's.

 

Het werk zou zijn vervaardigd uit witte kunststeen omstreeks 1938 en is van de hand van Herman De Cuyper (1904-1992). Een groot gipsmodel ervan is te vinden in het Museum Herman De Cuyper in Blaasveld (Willebroek). — [WS]

 

  • (Met dank aan de heemkring van Deurne voor de foto's en Chris De Cuyper, conservator van het Museum Herman De Cuyper).
  • Over Frans Peeters: 'Bouwen in beeld: De collectie van het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen', Antwerpen / Turnhout, 2004, p. 223-225.

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 


 

DSC 0299 c96
vkb1.0708 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Venneborglaan 49

 

Bij de rijwoning aan de Venneborglaan 49 in Deurne-Centrum werd rechts naast de inkomdeur op ooghoogte een tegel ingemetst met voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw met Kind.

 

De icoon 'Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand', hier uitgewerkt als een terracotta-reliëf, kom je op veel plaatsen en onder tal van vormen tegen. De afbeelding gaat terug op een in Rome bewaard en vereerd miraculeus schilderij en kwam bij ons voornamelijk via missionering van de paters Redemptoristen in zwang, dit vanaf 1867 ten vroegst.

Het is een Passie- of Lijdensvoorstelling in verwachtende zin; de Moeder Gods en haar Zoon worden door de aanvliegende engelen Gabriël en Michaël geconfronteerd met het toekomstige lijden en de marteldood van Christus (Gabriël draagt in een linnen doek eerbiedwaardig het kruis waaraan Jezus zal sterven, Michaël de passiewerktuigen als lans, nagels en spons). — [WS]

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 


 

DSC 0295 c96
vkb1.0709 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Venneborglaan 51

 

Tussen de inkomdeur en de garagepoort van de rijwoning Venneborglaan 51 in Deurne-Centrum, werd op ooghoogte een reliëf van Onze-Lieve-Vrouw met Kind geplaatst.

 

De veelkeurige keramiek bevat de inscriptie 'STERRE DER ZEE' en toont een bovenop de golven staande Moeder Gods met ket Kind op de rechterarm.
Maria's hoofd is omgeven met een stervormige nimbus, Jezus draagt er een in klassieke schijfvorm.
Uit het water duikt een dolfijn op; het achtergrondtafereel bevat huisjes aan een rotsachtige kust. Er zijn ook wat vreemdsoortige elementen te zien: iets wat lijkt op rokende industriële schoorstenen en een monogram (?).

 

Naar sfeer en voorgestelde elementen lijkt dit commercieel vervaardigde ambachtswerk eerder zuiders, maar de Nederlandstalige tekst doet anders vermoeden.
Vermoedelijk dateert het uit de periode omstreeks 1960, min of meer. — [WS]

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 


 

DSC 0302 c96
vkb1.0185 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Venneborglaan 169

 

Boven de inkomdeur van de rijwoning Venneborglaan 169 in Deurne-Centrum, werd omstreeks de jaren 1960 een compact beeldje van Onze-Lieve-Vrouw met Kind geplaatst.

 

De natuurstenen halfsculptuur is compact driehoekig opgebouwd en frontaal van voorstelling. Maria, gekroond is getooid in een wijde mantel en draagt het Jezuskind op de linkerarm. Het beeld is witgeschilderd en rust op een kleine decoratieve console. Er is geen verlichting voorzien. — [WS]

 

Foto F. Van Visschel, 2006

 


 

dsc 1000c96
vkb1.1577 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Zwarte-Arendlaan (verdween op deze locatie)

 

Op een foto van omstreeks 1990 is in de Zwarte-Arendlaan een boomkapelletje met Mariabeeldje te zien. — Het kapelletje is nadien verplaatst naar de Schotensesteenweg 167 waar het aan een boom bij het ontmoetinscentrum van de Kerk Heilig Hart is te vinden (zie daar).

 

Foto F. Van Visschel, 2006