2600 Antwerpen gevelbeelden (foto) vervolg2

< vorige

 

0000 temp278 geen-afb
vkb1.0682 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind (verdwenen) - Neptunusstraat 13

 

Hoog geplaatst tussen het raam en de inkomdeur kon hier in 2001 nog een Madonna worden opgemerkt. Vandaag rest het spoor van de bevestiging in de muur.

Het betrof een 20ste-eeuwse, gotisch geïnspireerde voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw met het Kind op de rechterarm. De vrij kleine sculptuur was uitgevoerd in bruin gepolychromeerd aardewerk en was zonder console aan de muur opgehangen. Een lantaarn was niet aanwezig. — [WS]

 


 

2006-10-30 8491 c96
vkb1.0740 - Onze-Lieve-Vrouw - Neptunusstraat 78

 

In een gemetste nis boven de inkomdeur staat een beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing opgesteld. Het kwam er na de voltooiing van het gebouw (jaren 1940?) uit dankbaarheid van de eerste huiseigenaars voor 'de grote verbetering in gezondheidstoestand' en tevens 'voor het verkrijgen van de lang begeerde bouwtoelating'. Het werd ingezegend door de toenmalige pastoor G. Hendrix.

Typisch aan de Beauraing-voorstelling is de vorm van de zeer herkenbare kroon. Maria, als Onbevlekte Maagd, draagt ook een symbolisch hart op de borst. Soortgelijke beelden komen veelvuldig voor, in Berchem o.m. aan de Prinses Joséphine Charlottelaan 10 en de Ruytenburgstraat 31. — [WS]

 

(PAROCHIE H. DRIEVULDIGHEID)
3) Neptunusstraat 78
Beeldje van O.L.Vrouw van Beauraing.
Het beeldje werd aangebracht door de bewoners uit dankbaarheid 1) voor de grote verbetering in gezondheidstoestand, 2) voor het verkrijgen van lang begeerde bouwtoelating.
Het werd gewijd door de inmiddels overleden Z.E.H. G. Hendrix, Pastoor.

[Uit een brochure, titel onbekend, van een tentoonstelling over Borgerhoutse gevelbeelden gehouden in mei-juni 1963 door de 'Cultuurkring Groei' in de zaal van het Borgerhoutse Vredegerecht, Turnhoutsebaan].

 

Foto: WS, 2006

 


 

2006-10-27 dscf7978 c96
vkb1.0668 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Onze-Lieve-Vrouwstraat 26

 

Aan de gevel van het rijhuis in de Onze-Lieve-Vrouwstraat 26 worden de bezoekers verwelkomd door een lieve Madonna met Kind op een plaket. Dit geglazuurde vaalkleurige keramiekreliëf stelt Maria voor staande op een maansikkel boven golven. Maria draagt een aureool en haar mantel waaiert breed uit als in een schelpvorm.

Vergelijkbare plaketten zijn o.m. te vinden in de Markgravelei 95 (Antwerpen) en Pieter Verbertstraat 9 (Berchem).

Dat de Onze-Lieve-Vrouwstraat haar naam niet gestolen heeft wordt bewezen door twee andere beelden in de straat, één op nr. 44 en het ander op de hoek met het Frans Van Hombeeckplein. — [WS]

 

Foto: WS, 2006

 


 

2006-10-27 dscf7988 c96
vkb1.0271 - Onze-Lieve-Vrouw - Onze-Lieve-Vrouwstraat 44

 

In de krappe ruimte van het bovenlicht van de inkomdeur aan de Onze-Lieve-Vrouwstraat 44 in Berchem, staat een beeldje van Maria 'Onbevlekt Ontvangen' als haast gekneld.

In dezelfde straat, met deze wel erg toepasselijke naam, is nog een andere Madonna te bewonderen. En op de hoek met het Frans Van Hombeeckplein kan je er nog een vinden. — [WS]

 

Foto: WS, 2006

 


 

0000 temp278 geen-afb
vkb1.1460 - Onze-Lieve-Vrouw (onbepaald) - Oogststraat 19

 

In de parochie Sint-Theresia noteerde en fotografeerde Karel Nicolaï hier een Onze-Lieve-Vrouwebeeld in 1999. (fotonr. 106). — [WS]

 

 


 


vkb1.0805 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Passendalestraat 2, Diksmuidelaan

 

Het hoekgebouw Passendalestraat 2 en Diksmuidelaan bevat aan de kant van de eerste straat een erg geschonden madonnabeeld op de gelijkvloerse verdieping, tussen de ramen.

 
Het is wel degelijk een beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind. In 2001 was het nog intact en werd het aldus genoteerd, met bovenop de appreciatie 'mooie stijl'. Vandaag ontbreken de hoofden van zowel Maria als Kind als een groot stuk van de aardglobe. De verflaag op het witgeschilderde natuurstenen beeld schilferde in 2006 sterk af (foto); vandaag is het gehavend werk met de gevel mee donker geschilderd (cf. Google Street View).

 

Maria draagt Jezus op de linkerarm, ze staat op een wereldbolvormig voetstuk. Daarover sluipt een slang. Met de rechterhand draagt Maria een voorwerp, de betekenis hiervan is onduidelijk.
Naar stijlkenmerken te oordelen is dit een werk van Albert Poels (1903-1984).

 

Een ongedateerde historische foto, gepubliceerd in een brochure uitgegeven bij het 25-jarig bestaan van de parochie van het H. Sacrament op Groenenhoek (1923-1948), toont vermoedelijk de inzegening. Leesbaar is de tekst '… Maria Gratia Plena' op de omlijstende versiering van het beeld. — [WS, 2006]

 

2015-11-17 GvB IMG 2833 c96

Foto: Gaston Van Bulck, 2015

passendalestraat2 c96

Foto: Album Rik De Vleeschauwer, jaren 1970? (archief VKB)

2006-11-07 dscf8952 c96

Foto: WS, 2006

 


 

2006-10-28 dscf8289 c96
vkb1.0809 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Pastoor Baeyensstraat 2

 

Aan de baksteengevel van dit halvrijstaand rijhuis, naar ontwerp van de Berchemse architect Michielsen, was van van bij het ontwerp de plaatsing van een gevelbeeld voorzien.

De huiseigenaar koos voor een Onze-Lieve-Vrouw met Kind van Albert Poels (1903-1984), die een hoogreliëf in natuursteen  vervaardigde dat in 1961 werd aangebracht.

De plaatsing is zo dat, bij het passeren van het beeld op weg naar de inkomdeur, de blik van Maria op de voorbijganger rust.— [WS]

 

Foto's: WS, 2006

 

 • Ferdi van de Vijver, 'Beeld in de Pastoor Baeyensstraat te Berchem Groenenhoek' in 'Heemkundig Handboekje - Gitschotelbuurschap vzw', 21 (1973), 2, p. 14.

2006-10-28 dscf8287 c96

 


 

0000 temp278 geen-afb
vkb1.1462 - Onze-Lieve-Vrouw (onbepaald) - Patriottenstraat 36

 

In de parochie Sint-Hubertus noteerde en fotografeerde Karel Nicolaï hier een Onze-Lieve-Vrouwebeeld in 1999. (fotonr. 34). — [WS]

 


 

2006-10-30 8501 c96
vkb1.0806 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Pieter Jozef Nauwelaertsstraat 18

 

In de bouwperiode van deze rijwoning, de jaren 1945-1950, was het hier in de gemetste gevelnis geplaatste beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind bijzonder in trek in de Antwerpse regio. Het komt, ook in varianten, op diverse locaties voor.
Dit specifieke beeld werd geplaatst in 1950 als dank voor het ongedeerd blijven van het gezin tijdens de oorlogsjaren.

De Moeder Gods wordt in tedere relatie met haar Kind voorgesteld. Als jonge moeder lijkt Maria in gedachten verzonken te mijmeren met neergeslagen blik.

Begrijpelijkerwijze was de nood naar stilte en geborgenheid groot in en na de Tweede Wereldoorlog. Een kunstenaar die dat gevoel vertalen kon trof een diepe snaar bij velen. — [WS]

 

Foto: WS, 2006

 

TedereMoederA DSCF6594 tr3 th

 

Zie Britselei 44 voor een overzicht van dit madonnatype.

 


 

2006-10-28 dscf8306 c96
vkb1.0807 - Onze-Lieve-Vrouw - Pieter Jozef Nauwelaertsstraat 28

 

Een zeer zuiver onderhouden beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes wordt hier aan de gevel gepresenteerd op een console met Mariamonogram.

Oorspronkelijk hing deze Madonna aan de gevel van het huis Woeringenstraat 21, waar ze in 1920 werd geplaatst uit dankbaarheid voor het behoud van het gezin tijdens de Eerste Wereldoorlog. Bij het overlijden van de eigenaar kwam het beeld in het bezit van de zoon, die ze aan de gevel van zijn woning plaatste in 1967. — [WS]

 

Foto's: WS, 2006

 

 

De console met een gekroond Mariamonogram op een schild, errond een realistische florale decoratie van bladeren en bessen (geen bloemen)

2006-10-28 dscf8315 c96

Het beeld van O.L.Vrouw van Lourdes in de P.J.Nauwelaertsstraat nr. 28 heeft een hele geschiedenis. In dit tijdschrift schreef P.F.J. Pittoors in vorige jaargang over molens die wel eens verhuizen. Nu behandelen we de verhuis van dit Mariabeeld. Tijdens de periode toen in alle gemeentelijke scholen te Berchem de Lievevrouwenbeelden verwijderd werden (1934)? greep er in het Sint-Stanislascollege een betoging van eerherstel plaats door de katholieke bevolking. Dit gebeuren stond onder de bezielende leiding van Pater Fimmers, norbertijn en tijdens de negen dagen daarop volgend werd dit beeld van O.L.Vrouw van Lourdes ekstra versierd en verlicht.  Het stond toen in de Woeringenstraat 21 te Berchem. Hier geplaatst in 1920 en ingewijd door pastoor-deken Marinus. De opdracht tot het plaatsen van het beeld werd gegeven door dhr. en mevr; Peeters-Stessens, Nederstraat, Retie bij Turnhout, als dankbaarheid voor de behouden terugkomst uit de oorlog 14-18 en het behoud van de familie. Tot in 1940 werd het in de meimaand verlicht. Voorheen werd het met vetkaarsjes verlicht bij twee biezondere gelegenheden: 75ste herdenking van de dogmaverklaring Onbevlekt Ontvangenis (1854-1929) en 75ste jaarherdenking eerste verschijning te Lourdes (1858-1933).
In 1966 na het overlijden van vader, werd het huis in de Woeringenstraat verkocht en kwam het beeld naar het huis van de zoon Victor in de P.J. Nauwelaertsstraat nr. 28 waar het sinds 1967 waakt over de inwoners en bescherming van het huis.

 
[F. Van de Vijver, 'Gevelbeelden: Een verhuizend Mariabeeld te Groenenhoek', in 'Heemkundig Handboekje voor de Antwerpse Randgemeenten', Borgerhout, 21 (1973), 2, p. 15].

 


 

2001-10-08 IMG 0940c96
vkb1.0667 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Pieter Verbertstraat 9

 

Boven de inkomdeur van de Pieter Verbertstraat 9 in Berchem werd een plaket met voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw met Kind aangebracht.

Het vaalkleurige geglazuurde keramiekreliëf, typisch uit het midden van de 20ste eeuw, stelt Maria met Kind voor staande op een maansikkel boven golven. Maria draagt een nimbus en haar breeduitstaande mantel is gedrapeerd in een schelpvorm.

Vergelijkbare plakettes zijn o.m. te vinden in de Markgravelei 95 (Antwerpen) en Onze-Lieve-Vrouwstraat 26 (Berchem). — [WS]

 

Foto: WS, 2001

 


 

polygoonstraat25 c96
vkb1.1463 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Polygoonstraat 25

 

Rijwoning. Tussen inkomdeur en garagepoort ingemetste tegel. Onze-Lieve-Vrouw (buste) met Kind (met druiventros) op linkerarm. Beiden met nimbus. Vermoedelijk in geglazuurd aardewerk en te dateren in de late jaren 1950. — [WS]

 

Foto: Album Rik De Vleeschauwer, jaren 1970? (archief VKB)

 


 

PrinsLeopoldlaan34 c96
vkb1.1464 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Prins Leopoldlaan 34

 

Zittende Moeder (met hoofddoek) en Kind. Halfbeeld, jaren 1960-1970. — [WS]

 

Foto: Album Rik De Vleeschauwer, jaren 1970? (archief VKB)

 

> Zie Prins Leopoldlaan (Parochie O.-L.-Vrouw Middelares en Sint-Lodewijk Berchem)

 


 

PrinsLeopoldln 48Bchm1986Darimont c96
vkb1.0851 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind (verdwenen) - Prins Leopoldlaan 38

 

Deze in reeks geproduceerde Madonna uit het Interbellum was achterin gelegen opgesteld, tussen de twee garagepoorten van het vml. werkhuis Michiels (nu 'Chasse Royale') aan de kant van de Prins Leopoldlaan. Aan weerszijden stond een vaas en erboven was en kleine decoratieve lamp aangebracht. Momenteel resteert nog de console.

In 1931, bij een feestelijke verlichting van de Antwerpse gevelbeelden, wordt in deze straat een beeld op het nr. 48 genoteerd. Mogelijk gaat het om dit hier.

OLVK JVdB Bth
Dit beeld werd vervaardigd door José Van den Broeck, met een winkel voor religieuze kunst en atelier in de Antwerpse Kammenstraat 70. Er komen exemplaren voor in Antwerpen-Noord, Berchem, Deurne en Merksem. — [WS]

 

 

Foto: dia Darimont, 1986 (archief VKB)

 

> Zie Prins Leopoldlaan (Parochie O.-L.-Vrouw Middelares en Sint-Lodewijk Berchem)

> Zie Google Street View (ingezoomd op een detail)

 


 

PrinsesJosphineCharlottelaan10 G2014D96
vkb1.1465 - Onze-Lieve-Vrouw - Prinses Joséphine Charlottelaan 10

 

Op de eerste verdieping aan de scheimuur tussen de rijwoningen 8 en 10 (op nr. 10). Bebouwing uit de jaren 1940, begin jaren 1950. Serieproduct type Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing. Op console.
Zie ook net hieronder en zie Neptunusstraat 78 voor een bespreking van het type. — [WS]

 

Foto: Google Street View (2014, detail)

 

> Zie Prinses Joséphine Charlottelaan (Parochie O.-L.-Vrouw Middelares en Sint-Lodewijk Berchem)

 


 

2006-10-27 dscf8118 c96
vkb1.1466 - Onze-Lieve-Vrouw - Ruytenburgstraat 31

 

Rijwoning Beaux-Arts-stijl (meesterwoning). Op eerste verdieping, op bakstenen muurvlak tussen raam en erker, boven inkom. type Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing; met H. Hart; Frontaal, symmetrisch. Witgeschilderd. Op eenvoudige console.
Zie ook net hierboven en zie Neptunusstraat 78 voor een bespreking van het type. — [WS]

 

Foto: WS, 2006

 


 

0000 temp278 geen-afb
vkb1.1467 - Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, Ruytenburgstraat 82

 

Dit beeld werd herbestemd. Zie Groenstraat 79, 2610 Wilrijk

 


 

saffierstraat93 c96
vkb1.1469 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind (verdwenen) - Saffierstraat 93

 

Aan deze gevel in de parochie van het H. Sacrament hing vroeger een madonnabeeld van het type 'tedere moeder' dat daar in 1953 werd geplaatst. In 1999 werd het als verdwenen genoteerd door Karel Nicolai; er rest een haak en een lege console. — [WS]

 

Foto: Album Rik De Vleeschauwer, jaren 1970? (archief VKB)

 TedereMoederA DSCF6594 tr3 th

 

Zie Britselei 44 voor een bespreking van dit type

 


 

2006-10-28 dscf8346 c96
vkb1.1331 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Saffierstraat 173

 

Omstreeks 1970 werd deze kleine Madonna in geglazuurd aardewerk aan de huisgevel aangebracht. Ze kwam er in vervanging van een vroeger geplaatst maar gestolen exemplaar. "Het huidige beeldje werd gekocht bij De Meulder op de Diksmuidelaan." (mededeling door Gaston Van Bulck, 2006) — [WS]

 

Foto: WS, 2006

 

Zie ook Karmelietenstraat 30 (Berchem) en Unitaslaan 13 (Deurne)

 


 

saffierstraat175 c96
vkb1.1468 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Saffierstraat 175

 

Dit Mariakapelletje werd hier boven de inkomdeur opgehangen op 1 januari 1956. 
In 1999 was het nog aanwezig maar bij een plaatsbezoek in 2006 was het verdwenen. — [WS]

 

Foto: Album Rik De Vleeschauwer, jaren 1970? (archief VKB)

 


 

2006-10-30 8487 c96
vkb1.0808 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Saturnusstraat 35

 

Het hoekgebouw van de Saturnusstraat met de Bacchuslaan bevat boven de overluifelde inkomdeur een kleine voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw met Kind.

Het geglazuurd aardewerken hoogreliëf is in gedempte donkere tinten gepolychromeerd. Het werkje refereert naar de statige renaissance-madonna's maar is onmiskenbaar 20ste-eeuws. — [WS]

 

Foto: WS, 2006

 


 

Sint-Hubertusstraat12 pk1905 961
vkb1.1907- Heilige Familie - Sint-Hubertusstraat 12

 

Natuurstenen reliëf van de H. Familie (bustes van Maria, Jezus en Jozef) in de top van de voorgevel van het Instituut van de Heilige Familie; een schoolgebouw n.o.v. Jan De Vroey, met bouwaanvraag uit 1904, in cartouches gedateerd anno 1905. Actueel is hier het 'Stedelijk Lyceum Berchem' gevestigd. [WS]

 

Afbeelding: Prentbriefkaart, ca. 1905 (detail)

 

Zie voor een beschrijving: de Inventaris Onroerend Erfgoed

Sint-Hubertusstraat 12 (detail, Google Street View 2014)

Sint-Hubertusstraat 12 (detail, Google Street View 2014)

 

 


 

2017-03-21 dsc 1429 c96
vkb1.0323 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Sint-Hubertusstraat 42

 

Tegen de gevel van een rijwoning in de Berchemse Sint-Hubertusstraat 42 is een veel voorkomend beeldje van Onze-Lieve-Vrouw met Kind geplaatst. Het dateert uit het midden van de twintigste eeuw.

Maria, met het Kind op de rechterarm, is voorgesteld als tedere moeder. Ze draagt een wijduitstaande mantel in driehoeksvorm.
Het ca. 50 cm hoge 'steenachtige' beeld rust op een drievoudig getrapte console. — [WS]

 

Foto: WS, 2017

 

Zie Kloosterstrat 102, 2000 Antwerpen voor een bespreking

 

TedereMoederB DSCF6541 s2 Blue th

 


 

2017-03-21 dsc 1425 c96
vkb1.1905 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Sint-Hubertusstraat 45

 

Dit geëmailleerd plaket waarop een Madonna als devotie- of processiebeeld wordt voorgesteld, is aangebracht  tussen de ramen op de benedenverdieping van de woning. Zowel Maria als Jezus zijn gekroond en dragen een paternoster (bidsnoer). Maria bovendien een scepter. — [WS]

 

Foto: WS, 2017

 

 

 


 

2002-08-03 IMG 5834 c96
vkb1.0713 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Sint-Hubertusstraat 66

 

Aan de gevel van zijn eigen woning, een rijhuis uit 1903 in de Sint-Hubertusstraat 66, plaatste beeldhouwer Alfons De Roeck (1896-1982) een van zijn typische glimlachende Madonna's. Het middelgroot geschilderd beeld is aangebracht tussen de ramen van de benedenverdieping.
Maria toont haar Kind aan de voorbijganger. Het zittende Jezuskind rust op haar rechterarm maar wordt tevens door Maria met haar linkerhand ondersteund. Jezus aait met een opgeheven rechterarm de wang van zijn moeder.
De eenvoudige, hoekige console draagt het opschrift 'Geef ons vrede'. — [WS]

Zie ook het verwante werk van A. De Roeck aan de De Lescluzestraat 39 in Berchem.

 

Foto: WS, 2002

 


 

0000 temp278 geen-afb
vkb1.1470 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Sint-Theresiastraat 9

 

Rijwoning met boven het raam van het gelijkvloers een ca. 50 cm hoog wit beeld. Maria, gekroond, met Kind op linkerschouder. — [WS]

 

> Google Street View (2009)

 


 

2004-06-27 8286c96
vkb1.0167 - Onze-Lieve-Vrouw - Statiestraat, Victor Jacobslei

 

Het plantsoenachtige middenstuk van de brede Victor Jacobslei, bebouwd met veel belle-époque-architectuur, kreeg in 1905 een attractief herkenningspunt aan de kant van de Statiestraat. Op 15 augustus, ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de afkondiging van het geloofspunt van Maria Onbevlekt Ontvangen, onthulde men daar een fraai marmeren zuilbeeld van Alfons Strymans (1866-1959) met een voorstelling van 'de Onbevlekte'.

 
Zoals gebruikelijk verheft Maria zich boven de maansikkel rijzend op een wereldbol, welke door een slang - met een appel in de muil - omslopen wordt. De arduinen kolom, versierd met lelietakken, staat in een rond mozaïekveld waarop de tekst 'Ave Maria Gratia plena' gevormd is. Op deze zuil leest men verder nog: 'Aan Maria / ter / Herinnering / der / Jubelfeesten / 1854 - 1904' en een chronogram (1904): 'Mater DeI / sIne peCCato / In / ConCeptIone'.

 
Het geheel word afgeschermd door een smeedijzeren hek naar ontwerp van J. De Vroey.

 
Dit monument werd in 1998 volledig gerestaureerd; in 2014 gebeurd een reiniging van het beeldhouwwerk. — [WS]

 

Foto's: WS, 2001, 2004, 2006

 

2006-10-28 dscf8181 c96

Het fraaie beeld vervaardigd door Alfons Strymans, een ondergewaardeerd Antwerps beeldhouwer

 

Zie: Elaut 2016, p. 13 e.v.

2001-08-13 IMG 0770 c96

Rondlopend mozaïekveld met de tekst 'Ave Maria Gratia plena'

2006-10-28 dscf8185 c96

Het chronogram met getalwaarde 1904: 'Mater DeI / sIne peCCato / In / ConCeptIone'

 


 

2006-11-11 dscf9098 c96
vkb1.0648 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Strijdhoflaan (Kerk Onze-Lieve-Vrouw Middelares en H. Lodewijk)

 

De kerk van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Middelares in Berchem, gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Middelares en H. Lodewijk, kwam in deze nieuwe wijk tot stand tien jaar na de oprichting van de parochie in 1926. De economische crisis van toen stuurde immers roet in het eten, zo behielp men zich tijdelijk van een noodkerk. Pas in 1929 kon werkelijk van start worden gegaan met de in diverse fasen opgedeelde realisatie. Uiteindelijk werd in 1936 het volledige ontwerp van Cols en De Roeck ingezegend.
Al op het voltooiingsontwerp van de architecten is de aanschetsing van een metershoge madonna op een hoekpenant naast de doopkapel voorzien. Frans Jochems vervaardigde een gestileerd beeld van 3,60 meter hoog, dat werd geplaatst in 1937.

Maria toont haar Kind aan de wereld als in een prefiguratie van de kruisdood: Jezus, met de armen gestrekt, zit op haar rechterarm. Met haar linkerhand steunt Maria Zijn linkerhand. De kruisvorm van het Christuskind was een voorstelling die populair was in het Interbellum. Zie ook de beelden aan de Boerentoren en het Sint-Lievenscollege.

 
Voor het interieur van de kerk werden ook diverse beelden van Frans Jochems en één van Bruno Gerrits verworven. Van de eerste twee hoogreliëfs in witte steen, 'Onze-Lieve-Vrouw Middelares' (1931) en 'H. Jozef met het 12-jarige Kind Jezus' (1933). Van de laatste een 'Christus Koning' (1927) uit witte steen. — [WS]

 

Foto: WS, 2006

 

> Zie Parochie O.-L.-Vrouw Middelares en Sint-Lodewijk Berchem

 


 

2006-11-11 dscf9126 c96
vkb1.0650 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Strijdhoflaan 29

 

(Parochie O.-L.-Vrouw Middelares en Sint-Lodewijk Berchem)

 

Boven de inkom van deze rijwoning uit het Interbellum werd een beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind in een rondboognis geplaatst, het werd er op 1 mei 1950 ingezegend. Vermoedelijk is de gevelnis een verbouwing en stond er voordien geen beeld.

Maria, gekroond, draagt haar Kind zittend op de linkerarm en toont het aan de voorbijganger. Jezus, gekleed en zonder waardigheidsattributen, wijst met zijn linkerhand naar zijn hartstreek en maakt met de rechterhand een zegenend gebaar.

De voorstelling is die van 'Onze-Lieve-Vrouw van het H. Hart van Jezus', maar het beeldtype hier is verschillend van het in Antwerpen meestvoorkomende type, dat van de Kasteelpleinstraat 45. Deze Madonna hoort thuis in de academische neogotiek en is mogelijk een serieproduct met Franse invloed. — [WS]

 

Foto: WS, 2006

 


 

2017-05-30 dsc 3974 c96
vkb1.0649 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Strijdhoflaan 49

 

(Parochie O.-L.-Vrouw Middelares en Sint-Lodewijk Berchem)

 

Boven de deur van de rijwoning uit Interbellum werd vóór een Art deco-medaillon een recenter beeld geplaatst op een trapvormige console.

Hier wordt Onze-Lieve-Vrouw voorgesteld als tedere moeder, ze draagt een wijduitlopende driehoekige kapmantel. Gelijkaardige beelden of varianten kom je in het Antwerpse meer tegen. — [WS]

 

Foto: WS, 2017

 

TedereMoederB DSCF6541 s2 Blue thZie voor en bespreking van het type Kloosterstraat 102

 


 

2006-11-11 dscf9142 c96
vkb1.1472 - Onze-Lieve-Vrouw (Annunciatie) - Strijdhoflaan 54

 

(Parochie O.-L.-Vrouw Middelares en Sint-Lodewijk Berchem)

 

Deze polychrome geschilderde tegel, die aan een wand van de verdiepte inkom werd aangebracht, is hier al in 1999 opgemerkt door Karel Nicolai. Het werkje is niet gesigneerd en bevat geen opschrift.

De schildering is sterk decoratief opgevat en de traditionele symboliek bij het thema, de witte duif en de witte lelie, zijn ietwat naïef weergegeven.— [WS]

 

Foto: WS, 2006

 


 

2006-11-11 dscf9158 c96
vkb1.0955 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Strijdhoflaan 60

 

(Parochie O.-L.-Vrouw Middelares en Sint-Lodewijk Berchem)

 

Flink wat madonnavoorstellingen kan je vinden op de Strijdhoflaan en buurstraten, niet onbegrijpelijk voor de omgeving van de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw Middelares. Veel ervan gaan terug tot de beginperiode van deze parochie (1926), met de bouw van de kerk (1929-36), maar deze parochie bleef actief haar madonnabezit uitbreiden. In 1952 telde ze al 33 beelden.

Een iets nadien geplaatst witstenen reliëf van Maria met Jezuskind - het beeld werd ingezegend op 8 december 1954 - tref je aan, tussen balkon en alarminstallatie, op de eerste verdieping van de rijwoning nr. 60.

Maria, gekroond, toont het op haar linkerhand rechtopstaande Jezuskind aan de wereld. Jezus, gekleed en voorzien van een nimbus, zegent de voorbijganger.

Het statisch opgevatte werk verliest wat aan stijfheid door én de licht naïeve interpretatie van hoofden en handen, én de zachtheid van de vormen. Dat laatste is waarschijnlijk het resultaat van een moulagetechniek. Het ongesigneerde werk lijkt immers niet gekapt maar gegoten. — [WS]

 

Foto: WS, 2006

 


 

2006-11-11 dscf9177 c96
vkb1.0660 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Strijdhoflaan 66

 

(Parochie O.-L.-Vrouw Middelares en Sint-Lodewijk Berchem) 

 

Dit kleine mozaïekje werd ingemetst op de ronding van het parement nabij de inkomdeur.

In 2006 was het al aan verval toe; in 2017 resterde een lege plek in de gevel. — [WS]

 

Foto: WS, 2006, 2017

2017-05-30 dsc 3975 c96

 


 

2006-11-11 dscf9187 c96
vkb1.1473 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Strijdhoflaan 93

 

(Parochie O.-L.-Vrouw Middelares en Sint-Lodewijk Berchem)

 

Dit natuurstenen reliëf boven de inkomdeur werd hier ingezegend op 25 maart 1954 en is duidelijk een toevoeging aan de gevel. Het zit als het ware visueel gekneld tussen erker en scheimuur.

In het vierkant vlak met florale hoekmotieven worden Maria en Jezus in buste in een tondo (cirkelvorm) voorgesteld, elk met een nimbus achter het hoofd. Rechtsboven, voor de beschouwer, is een aanvliegende duif met palmtakje te zien. Maria, met hoofddoek en Jezus, naakt, kijken elkaar aan. Jezus draagt links een rijksappel en zegent met de rechterhand, Maria houdt een (lelie?)takje vast.

Nergens wordt de omlijsting doorbroken en de gelaatstrekken zijn ietwat ouwelijk; voornamelijk deze van het Jezuskind. Vormelijk en thematisch is dit werk verwant met het oeuvre van Alfons De Roeck (1896-1982), en - hoewel ongesigneerd - mogelijk aan hem toe te schrijven. — [WS]

 

Foto: WS, 2006

 


 

2006-10-27 dscf7993 c96
vkb1.0266 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Terlinckstraat 59, Vijfhoekstraat

 

Het stervormige kruispunt van de Berchemse Terlinckstraat, Vijfhoekstraat en De Lescluzestraat, vandaag een rondpunt, bezit aan de samenkomst van de eerste twee straten een gevelmadonna.

Op het afgeschuinde hoekhuis, een ontwerp van Jules Hofman uit 1909, is boven de vroegere inkomdeur een hardstenen reliëf aangebracht met een voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw met Kind.

Maria, met het Kind op haar schoot, houdt Jezus vast met de linkerhand, deze - als wereldverlosser - draagt een rijksappel. Eronder leest men 'AVE MARIA'.

Het vertikaal gerichte reliëf is duidelijk niet ontworpen voor deze plaats en werd (geruime tijd) na de bouw ingemetst. Het is aangebracht boven een in de gevel voorziene horizontale (lege) kader; die werd vermoedelijk voor een andere techniek geconcipieerd, bijvoorbeeld een mozaïek of sgrafitto.

Op stilistische gronden is dit werk in hardsteen aan Alfons De Roeck (1896-1982) toe te schrijven. — [WS]

 

Foto's: WS, 2006

2006-10-27 dscf7992 c96

 


 

Transvaalstraat29olvk c96
vkb1.1181 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Transvaalstraat 29

 

Van deze kleine gevelmadonna op een console met engelenkop is niets geweten. 

 

Foto: Album Rik De Vleeschauwer, jaren 1970? (archief VKB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De huidige eigenaars lieten het beeld restaureren en herplaatsen. 

 

 

Transvaalstraat29 IMG 8821

 

 

Transvaalstraat29 IMG 8820

 

 

 

 

 


 

2001-08-03 Img 0155 c96
vkb1.0715 - H. Jozef - Transvaalstraat 50

 

Boven de inkomdeur van de rijwoning 'In Sint-Jozef' aan de Transvaalstraat 50 tref je een gevelsteen aan met een reliëf van de heilige Jozef. Het reliëf is een portret in buste van een oudere bebaarde man met nimbus. Als herkenningsattribuut wordt aan weerszijden telkens een leliestengel getoond. — [WS]

Het werk is rechtsonder gesigneerd A. Baggen.

 

Foto: WS, 2001

 

 • 'In Sint-Jozef' is een smal rijhuis met neogotische en cottage-inslag naar ontwerp van de Nederlandse architect J. Hegener (Amsterdam), de bouwaanvraag dateert uit 1897. — Huis In Sint-Jozef (De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed)
 • Albert Baggen (1862-1937), officieel Alfons Lambert Baggen, is voornamelijk bekend als co-auteur - met Frans De Vriendt (1829-1919) - van het Boerenkrijggedenkteken in Hasselt (1898). Hij maakte naast portretten, herdenkingsopdrachten en grafmonumenten ook tal van openbare religieuze beelden in Antwerpen. Onder meer het halfverheven beeldhouwwerk in het timpaan van de vroegere Sint-Dominicuskerk in de Provinciestraat 112 (ca. 1925) en hij hernieuwde de Calvariegroep van de Kammenstraat 51 (1931-1932).

 


 

> Troyentenhoflaan 2, Grote Steenweg

 


 

2017-05-30 dsc 3980 c96
vkb1.0655 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Troyentenhoflaan 56

 

(Parochie O.-L.-Vrouw Middelares en Sint-Lodewijk Berchem)

 

Dit beeld van 'Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand' werd hier ingezegend op 28 mei 1952. Het is een serieproduct dat elders in het Antwerpse (Borgerhout, Deurne, Merksem, ...) nog voorkomt. — [WS]

 

Foto's WS, 2017

2017-05-30 dsc 3981 c96

 


 

2006-10-27 dscf8134 c96
vkb1.0657 - Onze-Lieve-Vrouw - Troyentenhoflaan 62

 

(Parochie O.-L.-Vrouw Middelares en Sint-Lodewijk Berchem)

 

Deze portretkop, bovenop de sluitsteen van de deuropening van de rijwoning, werd hier ingezegend op 28 mei 1952.
Maria in een biddend gebaar, houdt de handen samengevouwen voor zich. — [WS]

 
Aan de Frans Beckersstraat 79 in Berchem komt een verwante versie voor.

 

Foto: WS, 2006

 


 

2006-10-27 dscf8140 c96
vkb1.0656 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Troyentenhoflaan 65

 

(Parochie O.-L.-Vrouw Middelares en Sint-Lodewijk Berchem)

 

OLVK JVdB Bth
Naar analogie met andere beelden van dit type is dit een werk van José Van den Broeck (Kammenstraat 70, Antwerpen). Het valt te situeren in de jaren 1930. — [WS]

 

Foto: WS, 2006, 2017

2017-05-30 dsc 3978 c96

 


 

troyentenhoflaan118 c96
vkb1.1474 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind (verdwenen) - Troyentenhoflaan 118

 

Deze Madonna werd ingezegend op 31 mei 1954. Ze was in 1999 nog aanwezig maar niet meer in 2009.

Het kleine beeldje (ca. 30 cm hoog) was identiek aan dat van de Langemarkstraat 73, Ploegsteertplein. Dat werd in de religieuze kunsthandel (Sartini, Melkmarkt, Antwerpen) aangekocht in 1956. Het werd vervaardigd uit 'verhard plaaster' (gips). Ook aan de Kanunnik Peetersstraat 108 komt dit beeldje voor.

 

Opm. beide locaties, Troyentenhoflaan en Langemarkstraat, werden door dezelfde fotograaf in dezelfde periode geregistreerd. Het gaat dus om twee verschillende beeldjes en niet om een verplaatsing. — [WS]

 

Foto: Album Rik De Vleeschauwer, jaren 1970? (archief VKB)

 

> Zie Troyentenhoflaan (Parochie O.-L.-Vrouw Middelares en Sint-Lodewijk Berchem)

 


 

Uitbreidingsstraat 298 c96
vkb1.1863 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind (verdwenen) - Uitbreidingstraat 298

 

Dit beeld van een 'Tedere Moeder', met een plaatsing te dateren omstreeks 1945, verdween voor 2009. — [WS]

 

Zie voor een bespreking van het type Kloosterstraat 102.

TedereMoederB DSCF6541 s2 Blue th

 

Foto: Album Rik De Vleeschauwer, jaren 1970? (archief VKB)

 


 

Uitbreidingstr354 1986Darimont c96
vkb1.0852 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Uitbreidingstraat 354

 

Dit beeld van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart, een serieproduct, verdween tussen 1986 en 1999.

Zie Kasteelpleinstraat 45 voor een bespreking van het type. — [WS]

 

Foto: dia Tony Darimont, 1986 (archief VKB)

 

 


 

2006-10-28 dscf8164 c96
vkb1.0615 - H. Hubertus - Victor Jacobslei (Sint-Hubertuskerk)

 

Boven het inkomportaal van de neogotische Sint-Hubertuskerk (1912-1917) wordt in het timpaan de patroonheilige afgebeeld. Centraal figureert Hubertus in bisschoppelijk gewaad, bezijden wordt hij in jagerskledij voorgesteld samen met een hert.

De natuurstenen reliëfsculptuur werd vervaardigd door Jan Gerrits (1844-1922) in 1917. — [WS]

 

 • Beschermd monument: M.B. 22 april 1993
 • Gesigneerd, gedateerd: 'Jan Gerrits 1917', rechts onderaan.

 

 

Foto's: WS, 2006

2006-10-28 dscf8168 c96

 


 

2004-06-24 Img 8291 c96
vkb1.0488 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind (verdwenen) - Victor Jacobslei (aan Sint-Hubertuskerk)

 

Voor de gevel van de Berchemse Sint-Hubertuskerk, naast het linker zijportaal, stond een levensgroot witstenen beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind opgesteld. Het beeld werd naar hier overgebracht nadat het huis waar het zich vroeger bevond (hoek Arthur Sterckstraat en Van Vaerenberghstraat omgevormd werd tot moskee (voor augusus 1995). De Madonna was op haar laatste plaats nog aanwezig in maart 2009 (cf. Google Street View), niet meer in juli 2014.

Maria staat rechtop en draagt het naakte, zittende Jezuskind op haar linkerarm. Deze draagt in zijn linkerhand een duif en lijkt met zijn rechterhand een zegenend gebaar te maken. Maria biedt een palmtakje aan. Onder meer door de zware drapering oogt de sculptuur massief.

Dit werk van Alfons De Roeck (1896-1982) bezit een rechthoekige voetplaat en rust op een console met de inscriptie 'Ave Maria'. Een datering is niet gekend maar het wordt in de verslagen van Voor Kruis en Beeld al wel vermeld in 1953. — [WS]

 

 • Gesigneerd: 'A. De Roeck', vooraan rechts op voetplaat
 • Opschrift: 'AVE MARIA', vooraan op console

 

Foto: WS, 2004

vanvaerenbergstr a-sterckxstr c96

Het beeld van De Roeck op de hoek van de Arthur Sterckstraat en Van Vaerenberghstraat. Foto: Album Rik De Vleeschauwer, jaren 1970? (archief VKB)

 


 

2017-04-11 dsc 2447 c96
vkb1.1649 - H. Willibrordus - Vredestraat 18 (Sint-Willibrorduslokaal, vml. patronaatsgebouw) - door Alfons De Roeck

 

Een neogotisch beeld van de patroonheilige van de gemeente werd aangebracht in de geveltop. Het natuurstenen beeld rust op een pilaster en is beschut door een baldakijntje. Het gebouw werd in 1895 opgericht als patronaatsgebouw n.o.v. J. Bilmeyer en J. Van Riel. In 1936 volgde een vergroting met de nrs. 20-22 (het vml. parochiehuis).

Het beeld dateert van 1961, in de voetplaat zijn de jaartallen '1936-1961' ingekapt. 1961 kan wel wijzen op een hernieuwing (herkapping). In een album met ingeplakte foto's van beeldhouwwerk en documenten omtrent Alfons De Roek (1896-1982) komt een zwartwitfoto van een toen hagelwit beeld voor. — [WS]

 

Foto WS, 2017

Zie Google Street View.

 

Neogotisch Sint-Willibrorduslokaal (De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed)

 


 

2017-04-11 dsc 2444 c96
vkb1.1476 - Onze-Lieve-Vrouw - Vredestraat 20-22 (Parochiehuis))

 

Op dit gebouw uit 1936, palend aan het vml. patronaat (zie hierboven), is een gevelbeeld van de Berchemse beeldhouwer Alfons De Roeck (1896-1982) aangebracht. Hier een rechtopstaande, biddende Onze-Lieve-Vrouw, zonder Kind. De console bevat het opschrift 'Ave Maria'. Het beeld is erg in verval, naast een gedeeltelijke grijze verkleuring zijn ook delen van de steen verbrokkeld en verdwenen. — [WS]

 

Foto WS, 2017

 


 

vredestraat w-vanlaer c96
vkb1.1883 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Vredestraat (25?), Willem Van Laarstraat

 

Deze neogotisch geïnspireerde Madonna stond op een console met twee engelenkopjes. Maria, met lang golvend haar en gekroond, droeg haar Kind op de linkerarm en ondersteunde het met de rechterhand. Jezus droeg in de linkerhand een rijksappel en zegende met de rechterhand.

Dit verdwenen beeld was vermoedelijk aangebracht aan de gevel van de Vredestraat 25, een pand dat uiterlijk onherkenbaar werd verbouwd. — [WS]

 

Foto: Album Rik De Vleeschauwer, jaren 1970? (archief VKB)

 


 

2006-10-28 dscf8190 c96
vkb1.0616 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Vredestraat 93 (vml. Sint-Mariagasthuis, nu: RVT Sint-Maria) — Alfons Strymans (1866-1959)

 

Begin twintigste eeuw werd in de gevelnis van het torenvolume van het Sint-Mariagasthuis een grote statige Madonna in witte steen geplaatst.
Het gebouw, opgetrokken tussen 1903-1907 naar ontwerp van R. Vaes en ontworpen als regionaal ziekenhuis, is nu een Rust- en verzorgingsinstelling (RVT, Nursinghome en Polikliniek 'Sint-Maria' van het OCMW Antwerpen).

 

Maria wordt als jonge moeder voorgesteld en draagt haar zittend Kind op de linkerschouder. Er is naar waardigheid gestreefd zonder gebruik te maken van extra symbolen of attributen, de uitstraling berust enkel op zuiverheid van uitvoering en vorm. Wel is de fysionomie van beider gelaat bijzonder persoonlijk, het lijken haast portretten.

De behandeling van de plooienval is uitzonderlijk. Geen tweede Antwerps madonnabeeld bezit een dergelijke geraffineerde stofweergave. De onbekende, zeer vaardige beeldhouwer lijkt er wel plezier in gehad te hebben om het effect van soepele, dunne stof weer te geven.

De sculptuur staat op een licht verhoogd, bollend voetstuk in de nis. Omwille van de hoge plaatsing kon lang niet worden achterhaald of er een signatuur op aanwezig is. In 2016 kon Alex Elaut me melden dat het beeld door Alfons Strymans (1866-1959) werd vervaardigd, de signatuur werd blijkbaar aangetroffen.

Onder de nis is in natuursteen een gevelveld uitgewerkt met gesculpteerde festoenen omheen een schild met Mariamonogram. — [WS]

 

Foto: WS, 2006

2006-10-28 dscf8195 c96 

Zie: Elaut 2016, p. 13 e.v.

2006-10-28 dscf8197 c96

 


 

Walemstraat, Berchem (plaatsing nieuw kapelletje op 4-11-2016)
vkb1.0633 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Walemstraat 17 (De Schatkist, kleuterschool)

 

Begin november 2016 werd hier een nieuw kapelletje geplaatst, nadat hetgeen dat uit 1866 dateerde reddeloos was verloren bij een aanrijding door een vrachtwagen. Er kwam ook een nieuw beeldje, één vervaardigd door Albert Poels (1903-1984), het werd geschonken door mevrouw Rita Jacobs.

Bij het nieuwe kapelletje, vervaardigd door Albert Vissers, sleutelbewaarder van de kapel van de Generaal Drubbelstraat, moeten nog de herinneringsjaartallen 1866-2016 worden aangebracht. 150 jaar terug, na een cholera-epidemie, werd hier immers het oude Mariakapelletje ingezegend.

 

Zie: Elaut 2016, p. 21.

Walemstraat (verdwenen kapelleteje uit 1866)

Beschrijving van het verdwenen kapelletje a.h.v. een historische foto uit het album Rik De Vleeschauwer:


Klein gipsen (?) beeld, mogelijk gepolychromeerd, type Notre Dame des Victoires (Maria en Kind gekroond; Kind op wereldbol, op wolkenzuil). In een aan drie zijden beglaasd en gedecoreerd wit geschilderd houten kastje (zijwaartse voluten, kroonlijstje, beugel in siersmeedwerk). Kastje mogelijk omgeven door een eenvoudig geschilderd gevelveld. In het kastje, voor het beeld, een kleine gloeilamp met Mariamonogram op een staaf en glazen stolpen met kunstbloemen als decoratie (3 zichtbaar). Over het beeld een 'mantel' in textiel gedrapeerd.

 

Thyssen (1902, 1922) vermeld in de toenmalige Twiststraat, de actuele Walemstraat, een "gekleed Mariabeeldje, geplaatst tijdens de eerste cholera en gewijd door wijlen pastoor Van de Velde". Jan-Frans Van de Velden (Antwerpen, 7 oktober 1826 – (?), 16 maart 1878), werd pastoor van Sint-Willibrordus, Berchem op 20 juni 1853 <noot 1>, de "eerste cholera" zou op de epidemie van 1866 slaan. — [WS]

<noot 1> zie: Floris Prims, 'Geschiedenis van Berchem. Tot bij de aanvang der XXste eeuw', Berchem, 1949, p. 262-263.

 

Foto: Album Rik De Vleeschauwer, jaren 1970? (archief VKB)

 

 

 • Sint-Willibrordusparochie (Berchem) (bestaande beelden)
  Twiststraat. - 538. O. L. Vrouw. - Op n. 9 een gekleed Mariabeeldje, geplaatst tijdens de eerste cholera en gewijd door wijlen pastoor Van de Velde.
  [Thyssen 1902, p. 309]
 • Sint-Willibrordusparochie (Berchem) (bestaande beelden)
  Twiststraat. – 402. O. L. Vrouw : Op n_r 9 staat een aardig gekleed beeldje der H. Maagd, geplaatst, met de eerste cholera, en gewijd door Pastoor Van de Velden, zaliger.
  [Thyssen 1902, p. 376]

 


 

waterfordstraat11 c96
vkb1.0327 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Waterfordstraat 11

 

Op de eerste verdieping van dit gebouw is een 'stenige' voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw met Kind aangebracht op een eenvoudige, getrapte console. Maria is gekroond en draagt het geklede Kind op de linkerarm. Ze lijkt hem met de rechterhand iets aan te biden en Jezus zelf wijst op zijn hartstreek. Meer dan waarschijnlijk betreft het hier een nu onvolledige voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw van het H. Hart van Jezus. De sculptuur kan uit de periode 1920-1930 dateren.. — [WS]

 

Foto: Album Rik De Vleeschauwer, jaren 1970? (archief VKB)

 


 

2017-04-11 dsc 2448 c96
vkb1.0645 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Willem Van Laarstraat 23-25

 

Enkele jaren na de aanleg van de Berchemse Poortstraat (1867) – nu Willem Van Laerstraat – kwam op één van de nieuwe huizen een madonnabeeld. Dat is inmiddels al lang verdwenen.

 

In het Interbellum kwam tegen de gevel van nr. 23, nu 'KSJ Berchemerburcht', een andere Madonna, een eigentijdse 'tedere moeder' voor de jaren 1930 van de 20ste eeuw. Het vrij groot stenen beeld is frontaal opgevat en zonder detaillering in een soepel golvende lijnvoering opgebouwd. Maria draagt een schijfvormige nimbus, op haar kleed is als enige versiering een gestileerd leliemotief aangebracht. — [WS]

 

Foto: WS, 2017

 


 

0000 temp278 geen-afb
vkb1.0617 - Onze-Lieve-Vrouw (verdwenen) - Woeringenstraat 21

 

Tegen de huisgevel van een rijhuis in de Woeringenstraat in Berchem, werd in het eerste kwart van de 20e-eeuw een voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes geplaatst. Het gepolychromeerd beeld bezat een voetstuk met Mariamonogram. In 1922 en 1931 werd het vermeld, maar het is fotografisch niet gedocumenteerd. Mogelijk was het al verdwenen in de jaren 1970. — [WS]

 

 • Sint-Hubertusparochie (Berchem)
  Woeringenstraat (Bareelstraat).- 520. O. L. Vrouw. - Op een eenvoudig huisje (nr 21) werd geplaatst, op eenen sokkel met het monogram van Maria, een gepolychromeerd beeldje van O. L. Vrouw van Lourdes.
  [Thyssen 1902, p. 304].

 


 

2006-10-28 dscf8200 c96
vkb1.0714 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Zonnebloemstraat 2

 

Op de scheiding van Zonnebloemstraat en Mimosastraat is onder het balkon van het kenmerkende art nouveau-huis een mooie Madonna geplaatst.

Het betreft een serene, klassieke voorstelling met het Jezuskind als wereldheerser. Jezus draagt een rijksappel en zegent met de rechterhand.
Op de console is een grote zonnebloem uitgewerkt en leest men de Nederlandse tekst 'Dank Moeder'. Ooit moet er een fraaie lantaarn bijgehoord hebben, alleen de smeedijzeren lichtarm rest nu nog. — [WS]

 

Foto: WS, 2006

 


 < vorige