Verdwenen beelden (overzicht en lijst)

Selectieve lijst van uit het Antwerpse straatbeeld verdwenen religieuze beelden

 

A. Verdwenen beelden op openbare plaatsen: pleinen, markten, bruggen e.a.

1. Herbestemd

Christus aan het kruis, Falconplein — Herbestemd, Sint-Pauluskerk, Veemarkt— vkb1.0563

Calvariegroep, Kalkbrug— Herbestemd, Sint-Antoniuskerk, Paardenmarkt — vkb1.1040

• H. Johannes Nepomucenus, pijlerbeeld (door Walter Pompe) bij de Pottersbrug aan de vml. Boterrui (Suikerrui) — vkb1.0495

Christus aan het kruis, Meir — Herbestemd, Kathedraal, Handschoenmarkt— vkb1.0562

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Vismarkt aan het Steen — Herbestemd, Deurne Sterckshof— vkb1.0015

Calvariegroep, Zakbrug — Herbestemd, Driehespenstraat (kopie aan gevel Vleeshuis) — vkb1.0338

 

2. Verloren of venietigd

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, IJzerenwaag — Verdween — vkb1.1778

• Christus, Ecce Homo in neogotische kapel n.o.v. Durlet, Lange Gasthuisstraat 45 (Sint-Elisabethgasthuis, Elzenveld: kloostertuin) — Verdween in situ tussen 1936 en 1948 — vkb1.1434

Onze-Lieve-Vrouw met KindMechelseplein — Verdween — vkb1.1054

CalvariegroepMechelseplein — Verdween — vkb1.1210

• H. Johannes Nepomucenus, pijlerbeeld op de Pottenbrug (Minderbroedersrui), Kockerols (1873); vernield bij een aanrijding met een vrachtwagen in 1945 — vkb1.0578

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Veemarkt (en Steenplein) — Verdween — vkb1.0525

• Heilige Jozef met Kind, op pijler Wappersstraat (Wapper) - Verdween begin 20ste eeuw — vkb1.1024

 

  


 
B. In het Ancien Régime reeds verdwenen beelden

• Onze-Lieve-Vrouw met Kind en de H. Johannes de Doper als kind, bij de Beggaarden op de hoek van de Sudermanstraat (W. Pompe) — vkb1.1866

• H. Ignatius van Loyola, Eikenstraat, Lange Nieuwstraat 66-68 — verdween ca. 1736 — vkb1.1725

• Onze-Lieve-Vrouw, H. Elisabeth van Hongarije en H. Theresia - Graanmarkt (vml. kerk discalsenklooster, ongeschoeide karmelieten) — Verdwenen in 1796 — vkb1.1254, vkb1.1255, vkb1.1256

H. Jozef - Graanmarkt (vml. kerk discalsenklooster, ongeschoeide karmelieten) — Verdwenen in 1796 — vkb1.1257

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, hoekgebouw Grote Goddaard, Wolstraat ('de Rogblomme') — vkb1.1209

• Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Hendrik Conscienceplein (Sodaliteit) — verdween in 1797 — vkb1.1137

• Onze-Lieve-Vrouw met Kind, op waterput aan de Driehoek (samenkomst Huidevettersstraat, Lange en Korte Gasthuisstraat) — vkb1.0017

• Onze-Lieve-Vrouw met Kind, in een 'O. L. Vrouwhuysken' op de brug aan de Haringvliet (Koolvliet, Koolkaai) — vkb1.0561

• Sint-Jacob (H. Jacobus de Meerdere), in een wegkapel op de hoek Sint-Jacobsmarkt en Sint-Jacobstraat — vkb1.1593

• Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Muntstraat, Oever — verdween in 1798 — vkb1.0568;
   herbestemd in 1868 hoek Arenbergstraat en Leopoldstraat — vkb1.0247

• Sint Joris verslaat de draak, op de eerste Sint-Jorispoort (stadspoort, Schermersstraat) — vkb1.1801

• Onze-Lieve-Vrouw met Kind, op de Werfkraan (Kranenhoofd) — vkb1.1666

 

 


 
C. In de 19de eeuw verdwenen gevelbeelden

1. Verloren of vernietigd

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Adriaan Brouwerstraat, Tavernierkaai [voormalige Zeeuwse Koornmarkt] — verdween in 1883 bij de sloop voor de rechttrekking van de Scheldekaden vkb1.0513

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, hoek Arenbergstraat en Leopoldstraat — beschadigd bij een storm in 1879 en afgenomen — vkb1.0247

Onze-Lieve-Vrouw (onbepaald), Beggaardengang, tussen Eiermarkt 25 en 27 — bouwtoelating in 1866, verdwenen of nooit geplaatst (maar vermelding van een voorgaand beeld) — vkb1.1896

Onze-Lieve-Vrouw met KindBeggaardenstraat, Sint-Katelijnevest 50 — verdween bij sloop en nieuwbouw in 1879 — vkb1.1100

• Onze-Lieve-Vrouw met Kind, hoek Boeksteeg en Sint-Antoniusstraat — verdween in 1878 bij het aanleggen van de Nationalestraat — vkb1.1147

 Onze-Lieve-Vrouw ten-hemel-opgenomen, Boterhamstraat, Klapdorp — verdween in 1888 bij nieuwbouw — vkb1.1075

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Burchtgracht (Vleeshal Sint-Jan) — verdween eind 19de eeuw — vkb1.0228

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, hoek Dries, Keistraat — verdween ca. 1870 — vkb1.0059

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, hoek 'Oude Kleerkopersstraat' of 'Voddenstraat' (Drukkerijstraat) en Steenhouwersvest — verdween omstreeks 1878-1881 — vkb1.1034

• Christus, tafereel: Jezus in de hof van Olijven (gevangenname van Jezus) - Hopland, Tabakvest — vkb1.1722

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, hoek Kaasstraat en Zilversmidstraat — verdween tussen 1884-1902 — vkb1.1090

 Onze-Lieve-Vrouw met Kind, hoek Kammenstraat en Korte Pandstraat — verdween ca. 1878 bij de aanleg van de Nationalestraat — vkb1.1025

 Onze-Lieve-Vrouw met Kind, hoek Kammenstraat en Steenhouwersvest — verdween ca. 1878 bij de aanleg van de Nationalestraat — vkb1.1119

 Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Korte Pandstraat, Lange Pandstraat —  verdween ca. 1878 bij de aanleg van de Nationalestraa — vkb1.0506

 Onze-Lieve-Vrouw (onbepaald), Nationalestraat (Boeksteeg) vml. Sint-Jozefgesticht (aan Spiegelplaats) — Verdween in de 19de eeuw — vkb1.1784

• H. Rochus, Palingbrug — verdween ca. 1883 bij de sloop voor de rechttrekking van de Scheldekaden vkb1.1106

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, hoek Saucierstraat en straatje naar Guldenberg — verdween ca. 1883 bij de sloop voor de rechttrekking van de Scheldekaden — vkb1.1150

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, hoek Stoelstraat en Zwartzustersstraat — Verdween in de 19de eeuw (na 1839) — vkb1.0279

 Onze-Lieve-Vrouw met Kind, hoek Suikerrui en Zand — verdween ca. 1882 bij de sloop voor de rechttrekking van de Scheldekaden vkb1.1179

• Onze-Lieve-Vrouw ten-hemel-opgenomen, Zand (Kleine Bierpoort) — verdween in 1882 bij de sloop voor de rechttrekking van de Scheldekaden vkb1.1103

 

 2. Bewaard in een verzameling (privé of openbaar)

 Onze-Lieve-Vrouw  (onbepaald), hoek Sint-Janstraat (nu Aalmoezenierstraat) en Boeksteeg - afgenomen in 1879 bij het trekken van de Nationalestraat

 Sint-Joris bevecht de draak, houtreliëf boven de inkomdeur van het pand Sint-Joris, Kaasstraat - gesloopt ca. 1880 - bewaarplaats depot Museum aan de Stoom (AV.1059)

 Onze-Lieve-Vrouw met Kind (Maria lactans), op wijkpomp in de Korte of Lange Schipperskapelstraat - vanaf de 19de eeuw in de kunsthandel

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Oude Beurs 16 (binnenkoer 'De Spieghel') > Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (aankoop 1886) — vkb1.1064

• Christus 'Ecce Homo', Spieringstraat > Instituut Terninck (Terninckstraat) — vkb1.1203

 


 
D. In de 20ste en 21ste eeuw verdwenen gevelbeelden

1. Verloren of vernietigd

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Aalmoezenierstraat 16 — Niet herplaatst op nieuwbouw, eind jaren 1990 — vkb1.0001

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Ankerrui, hoek Zeevaartstraat — Verdwenen ca. 1933 bij sloop panden voor aanleg Waaslandtunnel — vkb1.0230

Onze-Lieve-Vrouw (met Kind?)Apostelstraat, Lange Nieuwstraat — Verdween bij nieuwbouw ca. 1971 — vkb1.0003

Onze-Lieve-Vrouw met KindBeggaardenstraat, Sudermanstraat 21 — Verdween bij nieuwbouw ca. 1960 — vkb1.0006

• H. Rochus, Bontemantelstraat 6Bij een V-bominslag op 13 oktober 1944 werden gebouw en beeld vernield — vkb1.0545

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Bontemantelstraat 13 (godshuis met kapel)Bij een V-bominslag op 13 oktober 1944 werden gebouw en beeld(en) vernield — vkb1.0013

• Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Bontemantelstraat 61, Meistraat Bij een V-bominslag op 13 oktober 1944 werden gebouw en beeld vernield — vkb1.0507

Onze-Lieve-Vrouw (van Smarten), Bourlastraat, Leopoldplaats — Verdween midden 20ste eeuw — vkb1.0549

• Onze-Lieve-Vrouw (onbepaald), hoek Bredestraat 28 en Rosier — Verdween in het eerste kwart van de 20ste eeuw — vkb1.0953

Onze-Lieve-Vrouw met KindBurchtgracht, doorgang Vleeshuis — Verdween in 1907 — vkb1.0223

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, hoek Dries, Keistraat — Verdween ca. 1966 — vkb1.1198

 Onze-Lieve-Vrouw, hoek Drukkerijstraat en SteenhouwersvestBij een V-bominslag in 1945 werden gebouw en beeld vernield — vkb1.1019

 Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Grote Kauwenberg 20 (katholieke jongensschool) — Verdween in 3de kwart 20ste eeuw — vkb1.0261

 H. Rochus, hoek Grote Koraalberg 1, Kleine Koraalberg — verdween in 3de kwart 20ste eeuw — vkb1.1021

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Grote Pieter Potstraat, hoek Haverstraat — verdween in de tweede helft 20ste eeuw — vkb1.0042

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Guldenberg 3 - Verdween in het 3de kwart van de 20ste eeuw — vkb1.0037

• H. Alphonsus van Liguori, Hopland 47 (vml. kerk van de paters redemptoristen) — weggenomen ca. 1972 — vkb1.1018

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, IJzerenwaag, Kammenstraat 48 — Verdween voor 1981 — vkb1.0048

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Kleine Kauwenberg, Lange Winkelstraat 1 — Verdween omstreeks 1907 — vkb1.0056

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Kauwenstraatje, Kleine Kauwenberg — Verdween omstreeks 1967 — vkb1.0056

• Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën, hoek Keizerstraat 53 en Koningstraat; in 1962 verdwenen bij de sloop van het pand — vkb1.0064

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Kipdorp, Paternosterstraat — Verdween omstreeks 1970 — vkb1.0066

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, hoek Korte Klarenstraat en Lange Klarenstraat 16; Bij een V-bominslag ca. 1944-1945 werden gebouw en beeld vernield — vkb1.0277

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, hoek Korte Klarenstraat en Pruynenstraat 23 — vernield, neergestort op 6/09/1977 — tweemaal vervangen, laatst in 2009

Onze-Lieve-Vrouw met KindLange Doornikstraat 22 — verdween (na kortstondige herplaatsing) in 1989 — vkb1.0087

 Christus Salvator (?), in gevelnisje hoek Lange Riddersstraat 23 en Sint-Andriesstraat — verdween na 1955 — vkb1.1884

Onze-Lieve-Vrouw met Kind en personificatiesLange Sint-Annastraat, Sint-Jacobsmarkt 49 — verdiept reliëf door Albert Poels, gesloopt in 2010 — vkb1.1180

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, hoek Leeuwenstraat en Vrijdagmarkt — vernield met hoekpand door V-bom, 2/01/1945 — vkb1.1121

• H. Camillus van Lellis, Lokkaardstraat 10 ('Sint-Camillusgesticht') — verdween bij nieuwbouw — vkb1.0603

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Lombardenvest 34 — verdween in 1944-1945 — vkb1.0956

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Moriaanstraat — verdween na 1931 — vkb1.0233

• Onze-Lieve-Vrouw van Smarten (Kockerols, 1884), Mutsaardstraat 15, hoek Lange Noordstraat — verdween op een ongekend tijdstip (voor 1969) — vkb1.1042

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Nationalestraat 101-103 — vermoedelijk weggenomen omstreeks jaren 1960 — vkb1.1037

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Oude Beurs 16, Spanjepandsteeg — verdween in 1981-1982 — vkb1.0289

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Oudevaartplaats 52 (achter raam) — verdween in 2001 (gestolen) — vkb1.0246

Onze-Lieve-Vrouw (en gezin), Ossenmarkt 29 — hoogreliëf door Albert Poels, verdween in 2005 — vkb1.0201

Onze-Lieve-Vrouw, Palingbrug, doorgang Vleeshuis aan Repenstraat — vkb1.0519

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, hoek Pompstraat en Steenbergstraat — verdween in 1944-1945 — vkb1.0290

Onze-Lieve-Vrouw Middelares, Sint-Andriesstraat 15 — verdween ca. 1996 — vkb1.0146

• Sint-Christoffel, Sint-Jacobsmarkt 45 (VTB-gebouw) — gesloopt in 2005 — vkb1.1817

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Sint-Paulusplaats 15 (Potagiepoort) — verdween in 3de kwart 20ste eeuw — vkb1.1252

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Tabakvest 47 — weggenomen ca. 1992 — vkb1.1228

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Vingerlingstraat 14, De Boeck en Van Wint (1850); medio 1977 gestolen — vkb1.0169

 


 

2. Bewaard in een verzameling (privé of openbaar)

• Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Begijnenstraat 31 — verkocht bij eigendomswijziging, ca. 1991

• Heilige Eligius, hoek Blauwbroekstraat en Kriekenstraat — afgenomen 1966, bewaard in een depot van het Museum Vleeshuis - vkb1.1039

Onze-Lieve-Vrouw met Kind (Onze-Lieve-Vrouw van de Zwetende Ziekte), houtsculptuur toegeschreven aan Engelbert Van der Gucht, 1708; afkomstig van de hoek Bogaardestraat en Happaertstraat. — Veiling Amberes, Antwerpen, 16-17 december 1996. — vkb1.0012

Sint-Antonius van Padua, Grote Kauwenberg 18 (Jongenspatronage Sint-Antonius) — Verdween na 1981 — vkb1.1612

• Onze-Lieve-Vrouw met Kind, hoek Grote Pieter Potstraat en Vlasmarkt — afgenomen in 1973, verkocht en museaal herbestemd (Rockoxhuis) — vkb1.0171

• Onze-Lieve-Vrouw met Kind, hoek Heilige Geestraat en Hoogstraat 53-55 — afgenomen bij sloop pand (1964), herbestemd Heilig Sacramentkerk, Merksem (1969) — vkb1.0045

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, hoekpand Kipdorp 34, Markgravestraat 2; Houtsculptuur (eerste kwart 18de eeuw) in 1983 verwijderd bij een gevelrenovatie; verkocht in de kunsthandel ca. 1990 — vkb1.0672

 Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Korte Riddersstraat 7-9 — gespaard bij een V-bominslag in 1945 — vkb1.0671

 Onze-Lieve-Vrouw van Smarten en twee reliëfs, Lange Nieuwstraat 105 (in 1922) — privé bewaard — vkb1.0227

• Sint Joris verslaat de draak, Minderbroedersstraat 10 — weggenomen in 2006 en privé bewaard — vkb1.0397

Onze-Lieve-Vrouw met KindOudaan 41 — bij sloop pand afgenomen in 1960, bewaard in een depot van het Museum Vleeshuis — vkb1.0550

H. Rochus, Scheldeken 26 (28) — Overgebracht naar Sint-Andrieskerk vóór 1950 (Kerkmuseum, nr. 30) — vkb1.1084

 Sint-Martinus, Schoytestraat 17-19 (vml. Sint-Martinusgodshuis, nu RVT De Gulden Lelie) — in 1994 in interieur opgesteld — vkb1.0369

 Christus aan het kruis, Sint-Jacobsmarkt (noorderkerkhof Sint-Jacobskerk)In eerste kwart 20ste eeuw verwijderd — vkb1.1723

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, in kapelletje aan de zijgevel van Van Celst, Paradijsstraat (nu Frans Halsplein) > herbestemd Sint-Jacobskerk — vkb1.0120

H. Rochus, in kapelletje aan de zijgevel van Van Celst, Paradijsstraat (nu Frans Halsplein) > zgn. herbestemd Sint-Jacobskerk (?) — vkb1.0634

• H. Jozef met Kind, Terninckstraat 26 (Fundatie Terninck) — Bij nieuwbouw in 2015 verwijderd en in de instelling bewaard — vkb1.0458

• Sint-Joris verslaat de draak — Vleminckveld, afgenomen kort na 1914 en vermoedelijk in een privécollectie bewaard — vkb1.0551

 


 

3. Bewaard in een depot (en herbestembaar)

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, afkomstig van de gebouwen van de Gazet van Antwerpen (Augustijnenstraat; Katwilgweg) — vkb1.0210

• Onze-Lieve-Vrouw met Kind, afkomstig van de hoek Dries 2 en Leguit — vkb1.0018

Onze-Lieve-Vrouw met Kind zittend op een op lam, afkomstig van de hoek Kanonstraat (verdwenen straat) en Meistraat 14 — vkb1.0278

Onze-Lieve-Vrouw en Kind, beeldengroep afkomstig van een gevelnis aan de Keistraat 14 — vkb1.0057

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, afkomstig van een gevelnis aan de Kronenburgstraat 28 — vkb1.0212

Onze-Lieve-Vrouw met Kind, afkomstig van de hoek Lange Riddersstraat 25 en Sint-Andriesstraat — recuperatie 1966 — vkb1.0673

H. Petrus (1905), afkomstig van een gevelnis aan de Willem Ogierplaats 1 (verwijderd in 1970) — vkb1.0567

• Onze-Lieve-Vrouw, afkomstig van een binnenplaats Kuipersstraat 22 — vkb1.1072

Onze-Lieve-Vrouw, afkomstig van de hoek Quellinstraat 53, Quinten Matsijslei — vkb1.0826

 Calvariegroep, afkomstig van de vml. kloostertuin Rodestraat 12 (Dochters van het Heilig en Onbevlekt Hart van Maria) — verwijderd ca. 1972

 


 

 4. Oude locaties van in de 20ste-eeuw herbestemde beelden (verwijzend naar de nieuwe plaats)

• Aalmoezenierstraat, hoek Bogaardestraat > Sint-Andriesstraat 5 (vml. tweede pastorie van Sint-Andries)

• Amsterdamstraat 31 > Damplein

• Gratiekapelstraat, hoek Keizerstraat 42 > Venusstraat 17

• Keistraat 20 (gang) > Groenplaats 22

• Kleine Koraalberg, hoek Zirkstraat 16 > Lange Doornikstraat 27

• Kolveniersstraat, hoek Meir > Pieter van Hobokenstraat 9 (Onze-Lieve-Vrouw van de Eenzaamheid)

• Korte Gasthuisstraat, hoek Lombardenvest > Grote Markt 15, hoek Wisselstraat

• Lombardenstraat 1, hoek Lombardenvest > Markgravestraat 17

• Meistraat > Hopland 25, Kolveniersstraat

• Rijnpoortvest 2, (Grote) Tunnelplaats (magazijnen Zilversmidnatie) > Stijfselrui 40-42

• Sint-Paulusplaats 15 ('Potagiepoort'), Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen > Sint-Paulusstraat 20 (kerkgevel, sacristiemuur)

• Suikerrui, hoek Kaasstraat > Prinsstraat 13 (UA, 'Hof van Liere', 'Madonnakoer')

• Van Craesbeeckstraat, hoek Willem Lepelstraat > Paardenmarkt 109 (vml. pastorie Sint-Antoniuskerk)

• Van der Sweepstraat, Waalsekaai (Sint-Walburgis; vml. gebouw 'Raffinerie belge') > Karel Rogierstraat 12 (achtergevel parochiekerk SInt-Walburgis)

 


 

 

E. In de 20ste eeuw verdwenen beelden in gangen, stegen en binnenplaatsen

1. Herbestemd

Zwanengang (Sint-Jacobsmarkt)Onze-Lieve-Vrouw van de Zwanengang — vkb1.0148

• gang, Keistraat 20 — Onze-Lieve-Vrouw met Kind (vkb1.0058); herbestemd Groenplaats 22 (vkb1.1184)

 2. Bewaard in een privéverzameling

Kattenstraat 6 (voormalige gang)Onze-Lieve-Vrouw met Kind — vkb1.0260

Vlaaikensgang (Oude Koornmarkt)Onze-Lieve-Vrouw met Kind (Onze-Lieve-Vrouw van Boulogne) — verdween kort voor 1981 — vkb1.0532

Vijfringengang, Jezusstraat 48 — Onze-Lieve-Vrouw — vkb1.0258

 


 

3.  Verloren,  vernietigd of ontvreemd

 Algemene informatie

Naam gang Straat en nr Voorstelling Ref. Thyssen 1902 Thyssen 1922 Goovaerts 1981
Radijzengang Bervoetstraat 17 Onze-Lieve-Vrouw [onbepaald] vkb1.0964 352 292 9
Sint-Martinusgang Blauwbroekstraat 7 Onze-Lieve-Vrouw [onbepaald] vkb1.0965 280 238  
Klokkengang Blauwbroekstraat 23 Onze-Lieve-Vrouw [onbepaald] vkb1.0240 280 232 11
Bijlengang (Bijlkesgang) Bredestraat 36 Onze-Lieve-Vrouw met Kind vkb1.0242 229 223 14
gang Carnotstraat 98 Onze-Lieve-Vrouw met Kind vkb1.1424 369 315  
gang Carnotstraat 141 Onze-Lieve-Vrouw [onbepaald] vkb1.1425 369 315  
gang Duinstraat 51 H. Rochus vkb1.1609   312  
gang Falconrui 33 Onze-Lieve-Vrouw [onbepaald] vkb1.1749   235  
gang Falconrui 37 Onze-Lieve-Vrouw met Kind vkb1.1746   238  
gang Falconrui 45 Onze-Lieve-Vrouw met Kind vkb1.1750   235  
gang Gorterstraat 4 Onze-Lieve-Vrouw met Kind vkb1.0275 286 237  
gang Haarstraat 14 Onze-Lieve-Vrouw [onbepaald] vkb1.0556   163  
Zalmgang Klapdorp 84 Onze-Lieve-Vrouw met Kind vkb1.0821 298 277 18
gang Kloosterstraat 66 Onze-Lieve-Vrouw [onbepaald] vkb1.0071   223  
gang Kloosterstraat 97 Onze-Lieve-Vrouw [onbepaald] vkb1.1161   223  
Makelarenplaats Kloosterstraat
(ts. 179 en 181)
Onze-Lieve-Vrouw vkb1.0072  359 303 129
gang Korte Gasthuisstraat 13 Onze-Lieve-Vrouw met Kind vkb1.0225 171 141  
gang Korte Riddersstraat 15 H. Rochus vkb1.1014 233 226  
Hofke achter de Koeiboer - Verlorenkoststeeg Korte Sint-Annastraat 15 Onze-Lieve-Vrouw met Kind vkb1.0078 253 190  
gang Lange Riddersstraat 26 Onze-Lieve-Vrouw [onbepaald] vkb1.0950 233 218  
gang Lange Riddersstraat 26 H. Rochus   233 218  
gang Lange Riddersstraat 71 Onze-Lieve-Vrouw [onbepaald] vkb1.0948 233 226  
gang Lange Riddersstraat 71 H. Rochus vkb1.0949 233 226  
Noorwegengang (Noorwegenpoort) Lange Schipperskapelstraat 28 Onze-Lieve-Vrouw [onbepaald] vkb1.0239 286 242 22
Lepelaarsgang (Varkensgang) Lange Sint-Annastraat 8 Onze-Lieve-Vrouw [onbepaald] vkb1.0252 253 191 123
Sint-Annagang Lange Sint-Annastraat 25 Onze-Lieve-Vrouw [onbepaald] vkb1.0254 253 191  
Rozengang Lange Sint-Annastraat 34; Korte Sint-Annastraat         123
gang Lange Winkelstraat 20 Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën vkb1.0981 274 209  
gang Langegang 32 Onze-Lieve-Vrouw [onbepaald] vkb1.0983   262 59
gang Lombardenvest 70 Onze-Lieve-Vrouw met Kind vkb1.0946 198 168  
Houtbrekersgang Meir 2 Onze-Lieve-Vrouw van het H. Hart vkb1.1667   119 132
Spiegelplaats Nationalestraat (Boeksteeg) Onze-Lieve-Vrouw met Kind vkb1.1146 224 220
Spiegelplaats Nationalestraat (Boeksteeg) H. Rochus vkb1.1731 224 220
Sint-Franciscusgodshuis Ossenmarkt 26 Onze-Lieve-Vrouw met Kind vkb1.0110 269 203 107
Vlaaikensgang Oude Koornmarkt 16 H. Anna en Maria als kind vkb1.1653 204 173 44
Vlaaikensgang Oude Koornmarkt 16 H. Rochus vkb1.1654 204 173 44
gang Oudevaartplaats 45 Onze-Lieve-Vrouw [onbepaald] vkb1.0276 321 266  
gang Oudevaartplaats 45 H. Rochus vkb1.1634   266  
Toog Paardenmarkt
(ts. 36 en 38)
Onze-Lieve-Vrouw van Smarten vkb1.0159 270-271 205 32
gang Prekersstraat 15 Onze-Lieve-Vrouw [onbepaald] vkb1.0935   226  
Raapkenspoort Raapstraat 2 (Korte Raapstraat) Onze-Lieve-Vrouw met Kind vkb1.1223 307 282 96
Leliepoort Schoytestraat 27 OLV H. Hart, H. Antonius, H. Rochus vkb1.1027   220  
gang Schoytestraat 34 Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen vkb1.0140   228  
Blomhof Schoytestraat 67 Onze-Lieve-Vrouw vkb1.0143   228 39
gang Schoytestraat 73 Onze-Lieve-Vrouw vkb1.0144   228  
Paardenpoort (Paardekesgang) Sint-Rochusstraat 16 H. Antonius van Padua vkb1.1108   227  
Molengang Sint-Rochusstraat 27 H. Rochus vkb1.1736 234 227 130
gang Sint-Rochusstraat 32 H. Familie vkb1.1733   227  
gang Sint-Rochusstraat 48 Onze-Lieve-Vrouw [onbepaald] vkb1.0442 234 227  
Kapucienenhof Stijfselrui
(ts. 44 en 46)
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen vkb1.1625   247 111
gang Sleutelstraat 38 Onze-Lieve-Vrouw [onbepaald] vkb1.0952   229  
Nonnengang Tabakvest         137, 138
Halfmanengang Vekestraat 32/10 Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes vkb1.0164 271 205 115
Mariagang Vekestraat 25 Onze-Lieve-Vrouw [onbepaald] vkb1.0163 309 257 115
Mariagang Vekestraat 25 H. Rochus vkb1.0635 309 257 115
gang Vekestraat 23 Onze-Lieve-Vrouw, engelen vkb1.1774 309

257