Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen - Sint-Jacobsmarkt 43 (De Loodsen)
(vml. Instituut O.-L.-Vrouw Middelares, zusters apostolinnen)

Herman De Cuyper, ca. 1956, gegoten witte kunststeen 
2010-10-03 dscf1714 c96

Madonna2010 update2
Het feit dat geen enkele ledemaat of beweging buiten de contouren van het eigenlijke corpus gaat, verleent aan dit uitermate slanke beeld iets van een sierlijke zuil. Dat wordt nog geaccentueerd door de sobere, verticale plooienval, waardoor het beeld een expressief karakter krijgt. Het gebogen hoofd en de gekruiste handen op de borst maken met de sobere vormgeving deze vrouw tot een sterk bezielde figuur. Zonder afbreuk te doen aan de esthetische zuiverheid van deze gestalte, maakt enige bijkomende iconografie op het voetstuk het mogelijk haar te identificeren als degene op wie het kwaad geen vat kreeg. De slang, die met zijn zacht golvende beweging haast een puur decoratief effect heeft, wordt door Maria subtiel vertrapt.

 

De sculptuur werd vervaardigd door Herman De Cuyper (1904-1992) omstreeks 1956 in gegoten witte kunststeen en is gesigneerd op het voetstuk.
Het Museum Herman De Cuyper in Blaasveld (Willebroek) bezit een kleine ontwerpschets in gips van dit gevelbeeld. Herman De Cuyper vervaardigde ook de kruisweg in de kapel van het klooster van de zusters apostolinnen. <noot 1>

 

In 2013 werd het beeldhouwwerk naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van Stadspastoraat Antwerpen 'De Loodsen' grondig opgefrist. De slecht leesbare signatuur werd hierbij met zorg behandeld en lichtjes verdiept.

In  2018 werd de vitrine met mantel, kroon en scepter beveiligd opgehangen in de gang van "De loodsen" zelfde adres. 

2008-07-06 dscf9614 c96

 

 

<noot 1> Museum Herman De Cuyper, Mechelsesteenweg 249, 2830 Blaasveld (Willebroek): kleine ontwerpschets in gips van dit gevelbeeld (inv. nr. B83). Het grote beeld op de Sint-Jacobsmarkt werd uitgevoerd in gegoten witte kunststeen en dateert van ca.1956 […]. Het beeld is trouwens ook gesigneerd op de sokkel. […]. In de kloosterkapel zelf van de zusters Apostelinnen,bevindt zich eveneens een Kruisweg (14 bas-reliëfs in witte kunststeen) gemaakt in hetzelfde jaar. [Mededeling Chris De Cuyper, 2004-02-25]

 

Archief en literatuur:

  • Iconografie: Madonna 2010, p. 32
  • Literatuur: bouwen-3nb-1979: 466; schepens-madonna-1981: 42; madonna-2002: 170, 171 (afb.); Madonna 2010: omissie
  • Nieuwsbrief Vrienden van de Antwerpse Madonna's: nr. 20, (2013) 1-2, p. 8;  nr.26, (2019) p.9. 
  • Referentie: vkb1.0206

 

> Keer weer naar Conservatie en restauratie

> Zie ook werk van deze beeldhouwer aan het Frans Van Hombeeckplein in Berchem.

2013-06-20 DSCF3378 c96   2013-06-20 DSCF3379 c96

   

 


Grotere kaart weergeven