Conservatie en restauratie

Zorg dragen voor het behoud van gevelbeelden of beeldhouwwerk op pijlers, vraagt buiten het kleine onderhoud soms ook een belangrijke ingreep.

Die wordt liefst toevertrouwd aan ervaren restaurators, of ten minste aan leerlingen in opleiding onder supervisie van de leerkracht. Dat kan gaan van herstel ter plaatse (in situ) tot afname en behandeling in het atelier. Al naargelang het te behandelen materiaal (of onderdeel) wordt beroep gedaan aan beeldhouwer-restaurators (hout, steen en polychromie), metaalrestauratoren of deze van edelmetalen (voor het zilverwerk).

 

 

Lopende conservatie- en restauratiebehandelingen

 

Opgeleverde restauraties (2017)

Grote Markt, Torfbrug (aanvang eind november 2016 - volledig afgewerkt april 2017)

Sint-Andriesstraat 5 (het beeld werd behandeld worden in het najaar 2017)

Wiegstraat 3 (aanvang juni 2017 > midden juli 2017; herplaatst 30-07-2017)

Zirkstraat 34 (wegname en aanvang C/R begin juli 2017, oplevering 5 september 2017 - Herplaatst kapel OLVA, Pieter van Hobokenstraat)

Groendalstraat 18 - Bakkersgang (opgeleverd december 2017)

 

 

Te verwachten restauraties in 2018 e.v.

 

Beeldhouwwerk, behandeld in het atelier, dat in 2015 is teruggeplaatst

 

In 2014 gerestaureerde beelden

 

In 2013 gerestaureerde beelden