Conservatie en restauratie

Zorg dragen voor het behoud van gevelbeelden of beeldhouwwerk op pijlers, vraagt buiten het kleine onderhoud soms ook een belangrijke ingreep.

Die wordt liefst toevertrouwd aan ervaren restaurateurs, of ten minste aan leerlingen in opleiding onder supervisie van de leerkracht. Dat kan gaan van herstel ter plaatse (in situ) tot afname en behandeling in het atelier. Al naargelang het te behandelen materiaal (of onderdeel) wordt een beroep gedaan op beeldhouwer-restaurateurs (hout, steen en polychromie), metaalrestaurateurs of deze van edelmetalen (voor het zilverwerk).

 

Lopende conservatie- en restauratiebehandelingen

Lopende conservaties en restauraties in 2020

 • F. Halsplein: geglazuurde keramiek
 • Pieter Van Hobokenstraat/Prinsesstraat: de Ossenkop
 • Hoornstraat/Lansstraat H. Rochus
 • Keizerstraat/Prinsesstraat: beschadigde lantaarn herplaatsen
 • Pothoekstraat/Lange Van Bloerstraat: herplaatsen vh beeld van Ockey op de nieuwbouw
 • Schrijnwerkersstraat 22 (Wilde Zee): Calvariegroep (natuursteen, epoxy en hout) — In opdracht van de Stad Antwerpen

 

 

Opgeleverde conservatie- en restauratiebehandelingen

 

Opgeleverde Restauraties in 2020

 

Opgeleverde Restauraties in 2019

 • Hoek Klapdorp/Mutsaardstraat: beeld herplaatst februari 2019 na jarenlange restauraties door de Academie, meerdere studenten konden dank zij dit dossier praktijkervaring opdoen in het interessante vak van restaurateur
 • Korte Noordstraat/Predikerinnenstraat: herplaatsing na volledige restauratie. Beeld was omver gereden door een vrachtwagen. 
 • Eiermarkt 29, Sudermanstraat
 • Melkmarkt 28 
 • Duinstraat/Lange Zavelstraat
 • Pieter Van Hobokenstraat 9: OLV van de Eenzaamheid gereinigd en terug voorzien van haar titel en jaarmerk
 • Sint Jacobsmarkt 43, De Loodsen: de vitrine met mantel, kroon en scepter werden veilig opgehangen in de gang van de Loodsen

 

Opgeleverde Restauraties in 2018 

 

Opgeleverde restauraties (2017)

Grote Markt, Torfbrug (aanvang eind november 2016 - volledig afgewerkt april 2017

Sint-Andriesstraat 5 (het beeld werd behandeld worden in het najaar 2017)

Wiegstraat 3 (aanvang juni 2017 > midden juli 2017; herplaatst 30-07-2017)

Zirkstraat 34 (wegname en aanvang C/R begin juli 2017, oplevering 5 september 2017 - Herplaatst kapel OLVA, Pieter van Hobokenstraat)

Groendalstraat 18 - Bakkersgang (opgeleverd december 2017)

 

Beeldhouwwerk, behandeld in het atelier, dat in 2015 is teruggeplaatst

 

In 2014 gerestaureerde beelden

 

In 2013 gerestaureerde beelden