Geschiedenis

Stichtende leden van Voor Kruis en Beeld vzw, die ook bestuursleden werden, waren:

 • E.H. Alfons Zech, pastoor-deken van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Antwerpen;
 • Petrus Bartholomeeussen, ere-ondervoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen;
 • Alfons Cols, ere-notaris;
 • Georges de Cock de Rameyen, zonder beroep;
 • ridder Jules de Mahieu, ere-advocaat;
 • Jozef-André De Weerdt, ere-notaris;
 • Jan Dierckxsens, vrederechter van het kanton Borgerhout;
 • Jozef-Frans De Winter, erevoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen;
 • Fernand Emile Istas, notaris;
 • kanunnik Floris Prims, stadsarchivaris;
 • August Thyssen, pastoor van Sint-Joriskerk;
 • August Van Spilbeeck, vrederechter van het tweede kanton van Antwerpen.

["Bijlage aan het Belgisch Staatsblad", nr. 10 van 19 januari 1935, nr. 49].

 

Respectievelijke voorzitters waren:

 • Josef-Frans De Winter (1935- )
 • Fernand Istas (1951)
 • Norbert Cardon de Lichtbuer (12/03/1952 - 28/10/1954)
 • Julien Stoelen (10/03/1955 - 26/09/1972)
 • André Cardon de Lichtbuer (20/06/1973 - 24/03/1977)
 • Georges (Joris) Arts (16/03/1978- 5/03/1990)
 • Guy Deckers (11/03/1992 - 3/03/1997)
 • Etienne Van Caster (30/03/1998 - 3/03/2014)
 • Jean-Marie De Meulder (3/3/2014 - 6/6/2018)
 • Paula Sörnsen (6/6/2018 - heden)

De opgegeven data zijn niet deze van de aanstelling als voorzitter, maar slaan op het eerste en laatste vergaderingverslag waarin de persoon als voorzitter fungeerde. Gegevens van voor 1952 ontbreken.

.