Voor Kruis en Beeld vzw werd gesticht bij akte verleden voor Notaris Ferdinand Van de Velden te Antwerpen d.d. 27 december 1934, waarvan de standregels verschenen zijn in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 januari 1935, nummer 49, dossier 446 (Rechtbank van Eerste Aanleg).