Inventarisnummer: 1.1253

 

 

Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Schoytestraat 8

Beeldsnijder onbekend, 1849, hout (polychroom geschilderd)
  • schoytestraat8a
  • schoytestraat8b

Tijdens de cholera-epidemie van 1849 werd op de hoek van de Langstraat en Blijde-Inkomststraat (Molenstraatje) in Borgerhout een kapelletje met een volkse houten Madonna geplaatst. Zowat een eeuw later werd het daar weggenomen bij een straatverbreding. In de plaats kwam een nieuw beeld van Frans De Roeck (1889-1968). Het oude beeld werd opgenomen in de verzameling van de heemkundige kring 'Gietschotel' (Gitschotelbuurschap), die het in 2003 aan 'Voor Kruis en Beeld' overdroeg. Op vraag van deze laatste vereniging werd het hersteld, opnieuw veelkleurig geschilderd en tenslotte herbestemd.

In de Schoytestraat kwam het in een nieuw ontworpen toonkast, waar het op 25 maart 2006 door pastoor R. Mannaerts van Sint-Andries kon worden ingezegend. Bijzonder is wel dat een ver familielid van hem zowat een halve eeuw eerder deze Madonna ook als eens had gevierd. Thyssen (1922) citeert hieromtrent een artikel uit de 'Gazet van Antwerpen' van het 50-jarig jubelfeest op 5 november 1899 in Borgerhout. <noot 1><noot 1> "… Gansch de straat was sierlijk gevlagd en versierd, het O.L.Vrouwbeeld prachtig opgesmukt, met bloemen getooid, met draperijen behangen, terwijl een welgepast hulde- en dankdicht in eenen sierlijken kader geplaatst was. Eene plechtige mis van dankzegging had plaats in St Janskerk, waaronder de Z.E.Heer Mannaerts in welgepaste woorden de cholerageesel van 1849 afmaalde, en met welke gevoelens alsdan het O.L.Vrouwebeeld geplaatst werd. …"

Fotos bovenaan: links het van verf ontdane beeldje in 1996, net voor de herbehandeling. Rechts het afgewerkt beeld in haar vitrine in 2014.  

Archief en literatuur:

Iconografie: Prentbriefkaart, verz. W. Strecker
Literatuur: Thyssen 1902, p. 382; Thyssen 1922, p. 317; Madonna 2010, p. 200
Nieuwsbrief Vrienden van de Antwerpse Madonna's: nr. 8, (2006) 1, p. 12
Krantenknipsel: M. Floor, "Echtpaar geeft Maria onderdak. Kunstsmid maakt nieuw kapelletje voor beeld in Schoytestraat", 'Gazet van Antwerpen' (editie Metropool), 21 maart 2006, p. 15
Referentie: vkb1.1253

Hieronder: 'Borgerhout. Coin de la rue du Moulin', Gustave Hermans, Antwerpen.
De originele locatie op een prentbriefkaart verzonden in 1904 (verz. WS)
Ga naar vkb1.0984 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Blijde-Inkomststraat, Langstraat

  • schoytestraat8hisa
  • schoytestraat8hisb

 

Soort beeld: Onze-Lieve-Vrouw met Kind
Materiaal hoofdbeeld : Hout, Gepolychromeerd
Beschermd: Neen
Is er een beheersplan: Neen
Plaatsing jaartal: 1849
Sector: Rosier