Noach lost een duif - Bosduifstraat 19

  • 2006-10-10_7659c961

Boven het balkon van een omstreeks 1900 opgetrokken woning in de Zurenborgse Bosduifstraat kan je tussen de ramen een reliëf ontdekken. Hier wordt het Oud-Testamentische tafereel van Noach die vanuit de ark een duif lost voorgesteld.

Het is een mooie en persoonlijke interpretatie van de originele straatnaam, vroeger heete het hier immers gewoon Duifstraat, naar het sterrenbeeld.

De uitgebreidere benaming 'Bosduifstraat' is een administratieve fantasie geweest om verwarring met de Duinstraat te voorkomen. De samenhang met de andere sterrenbeeldnamen uit deze buurt is daarbij wel zoek geraakt. (Benamingen resp. uit 1883 en 1937). — [WS]

Foto WS, 2006

vkb1.0724