H. Jozef - Charlottalei 4

  • 2011-11-11_DSCF1478_c96

Een voorstelling van de Heilige Jozef werd op een korte pijler geplaatst op een hoek van de sacristie, naast het koor van de Sint-Jozefkerk (Loosplaats). De pijler rust op een console met vooraan het opschrift 'JOSEPHUS'.

De heilige draagt een lelietak in de linkerhand en maakt een zegenend gebaar met de rechterhand. Het beeld wordt beschut door een romaans geïnspireerde stenen baldakijn.

De hoekige stenen pijler bevat vooraan een gekroond wapenschild (met drie hanen) en banderol met een Latijns opschrift: "SURSVM CORDA" en aan de rechterzijde een haast onleesbare inscriptie: "+ CHRISTI / PROTECTORI / BELGARVM / MAX . PATRONO / GRATIAS". (Een verwijzing naar de heilige Jozef als patroonheilige van België). Links is de inscriptie met naam van de opdrachtgever en een datering aangebracht: PRAE NOB: DOM / de . COCK . de . RAMEYEN / D.D. / A_e . X_d . MDCCCCXVI [verwijzend naar een lid van de in de adelstand verheven familie de Cock de Rameyen, anno 1916].

Dit beeld is een werk van een van de beeldhouwers De Roeck, het dateert van omstreeks 1916. Mogelijk gaat het hier om de historiserende kunstenaar Petrus De Roeck (1862-1931), of betreft het een vroeg werk van een van zijn zonen, Frans (1889-1968) of Alfons (1896-1982)? — [WS]

Tekstcitaat: "Charlottalei. - 470. H. Jozef. - Op een gebouw, palende aan het koor der kerk, ter hoogte van 't eerste verdiep, treft men aan eenen H. Jozef met lelietak in de linkerhand. Het beeld staat op eenen vierkantigen pijler rustend op een konsool. Opgevat in Romaanschen stijl, is het gebeeldhouwd door De Roeck." [Thyssen 1922, p. 295]

Foto boven, WS, 2006

  • 2017-05-23_dsc_3870_c96
  • 2017-05-23_dsc_3871_c96
  • 2017-05-23_dsc_3873_c962

Hierboven, het wapenschild van de Cock de Rameyen met drie hanen en het devies 'Sursum corda'

vkb1.0407