H. Norbertus - Dageraadplaats, Sint-Norbertuskerk

  • 2006-01-12__mg_9425_c96
  • 2006-01-12__mg_9475_c961

Tegen het inkomportaal van de Zurenborgse Sint-Norbertuskerk (uit 1901-1904) op de Dageraadplaats is de patroonheilige van de kerk afgebeeld. Het geplaatste beeld is een recente replica in kunsthars, het houten origineel van Désiré Duwaerts uit 1883 is in de kerk zelf te bekijken. De kopie is beschadigd, zo ontbreken momenteel monstrans en staf. — [WS, 2006].

Priester-pelgrim Norbertus - stichter van de Orde van Prémontré (1121, norbertijnen) - predikte op het thema van de aanbidding van het Heilig Sacrament (vandaar de voorstelling van de heilige met monstrans). Norbertus kan in Antwerpen geweest zijn in de periode tussen 1120-1123. Hij was in Frankrijk in dienst gekomen van de bischoppen die ijverden voor een hervorming van de al te vrije kanonikale kapittels waarvan de godsvrucht te wensen overliet. In die zin hervormde hij in Antwerpen het Sint-Michielskapittel. Dat resulteerde concreet in de stichting van de Sint-Michielsabdij (eertijds in de Kloosterstraat) en de oprichting van het parochiale Onze-Lieve-Vrouwekapittel (in het opkomend stadscentrum) in 1124. Een belangrijk jaartal voor de Antwerpse kerkelijke geschiedenis.

Tekstcitaat: "Dageraadsplaats. - 502. H. Norbertus door Duwaerts, bij den ingang der kerk." (Thyssen 1922, p. 302)

vkb1.0607