Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Jacob Jordaensstraat 73

  • 2011-11-11_DSCF1494_c961

Hoog in geveltop van het voormalig klooster (en schoolgebouw) van de zusters Apostolinnen is een groot stenen beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind aangebracht.

Thyssen (1922, p. 296) vermeld dat dit beeld in 1881 werd geplaatst en heet het een "Onbevlekte Ontvangenis', van bijzanthijnschen trant".

Foto WS, 2011

vkb1.0461