Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen - Charlottalei 8, Jacob Jordaensstraat (verdwenen)

  • 2005-11-09_9118_c961

Vermoedelijk kwam er omstreeks 1926 (cf. bouwaanvraag) aan de gevel van het pand Charlottalei 6, aan de kant van de Jacob Jordaensstraat, een beeld van Onze-Lieve-Vrouw staand op een werelbolvormige console, dat kan geïnterpreteerd worden al een voorstelling van Maria Onbevlekt Ontvangen. Het verdween na 1989, het wordt nog vermeld in 'Bouwen door de eeuwen heen…' (3nc, p. 88).

Maria, bloothoofds, is gekleed in een klassiek gedrapeerde mantel en drukt beide handen op de borst. Haar blik is hemelwaarts gericht.
De globe is plastisch uitgewerkt met golvende wolkensuggesties en bevat drie engelenkopjes en een maansikkel.

De verdwenen sculptuur rustte op een decoratieve console, was overluifeld en bezat een decoratief uitgewerkte smeedijzeren lichtarm met lantaarn. In dit geval één met een stijgende arm. De zinken luifel, getopt met een kroon, was voorzien van een draperie die aan weerszijden afhing.

Een gelijkaardig beeld werd in mei 1967 geplaatst aan de gevel van de Van Leriusstraat 45, dus net in de buurt. Dit beeld bestaat nog. Men merkt er veel duidelijker de te verwachten maansikkel op en kan precies de engelenkopjes tellen. [WS, 2006-10]

SAA: MA-BD, 1924/19651 (aanvraagdatum: 19-11-1924)

Foto juni 1944 (Provincie Antwerpen, Dienst Erfgoed)

vkb1.1071