Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen - Magdalenastraat 37 (verdwenen)

  • Magdalenastr_39_1989_Darimont_c96

Thyssen vermeld op deze locatie een beeld van Onze-Lieve-Vrouw, zonder enige andere vermelding. In 1868 is er een bouwaanvraag van J.B. Peers voor een 'Madonna' (SAA, 1868 # 232).

De Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen op een decoratieve console met engelenkopjedie, die nog in 1989 fotografisch geregistreerd werd, zal wel met het beeld van 1868 kunnen geïdentificeerd worden. In een lijst uit 1975 komt dit adres nog voor, in 1996 wordt bij een eigendomswissel gemeld dat het verdwenen is. — [WS]

Zie voor een bespreking van dit Mariale type 'van de wonderdadige medaille' Leeuwenstraat, Vrijdagmarkt 8

dia Darimont 1989

vkb1.0515