Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen - Sint-Thomasstraat, Sterstraat 1

  • IMG_1006_c961

Tegen de gevel van het hoekhuis Sint-Thomasstraat en Sterstraat 1, is aan de kant van de Sterstraat een witstenen beeld van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen geplaatst.

Het testament van wijlen Jonkvrouw Jeanne van Lidth de Jeude (laatst wonende Lange Lozannastraat 233 en overleden op 9 november 1985) bepaalde: "Je charge mes héritiers de l'entretien et du luminaire des statuts (sic) de la Sainte Vierge, rue de l'Etoile et rue Terlist". Om deze bepaling uit te voeren schonken de erfgenamen in 1986 de twee beelden en een bedrag van 50.000 BEF aan Voor Kruis en Beeld vzw. [Archief VKB, "Briefwisseling 1954-1995", brief d.d. 26 juni 1986 van notaris E. Deckers aan VKB, t.a.v. notaris Van Tichelen, Antw.; Verslag vergadering VKB, 1986-09-23]

Zie voor een bespreking van dit Mariale type 'van de wonderdadige medaille' Leeuwenstraat, Vrijdagmarkt 8

vkb1.0454