Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Teichmannstraat 8

  • 2001-08-05_IMG_0323_c96

Ongeveer boven de inkomdeur van de rijwoning Teichmannstraat 8, is in een gemetselde baksteennis een hardstenen beeld met voorstelling van een zittende moeder met kind geplaatst. De staande kleuter, zo van moeders schoot geschoven, lijkt aan haar hand zijn eerste pasjes te maken. Hoewel nergens expliciet religieuze symboliek wordt getoond, verwijst het beeld door het gebruik van de kapmantel naar een madonna. Ook de gestileerde haardos van het kind kan als een moderne interpretatie van een aureool worden opgevat.

Op stilistische grond zou deze sculptuur als een werk van Leopold Van Esbroeck (1911-2010) kunnen worden gezien, hoewel hiervoor geen bewijs bestaat. Het beeld werd geplaatst kort na de Tweede Wereldoorlog in dank voor bescherming. — [WS]

Foto WS, 2001

vkb1.0158