Onze-Lieve-Vrouw - [Polderstraat] (naam geschrapt 1972)

  • geen-afbeelding

Thyssen noteert hier in 1922 een Mariabeeld, zonder specificaties.

De straat verdween met haar bebouwing medio jaren 1960 bij het aanleggen van de Kleine Ring. De straatnaam werd bij Collegebesluit van 18 februari 1972 van de stratenlijst geschrapt. [Weghe 1977, p. 375]

"Sint-Catharinaparochie (Kiel)
Polderstraat - 480. Beeltenis van O. L. Vrouw." [Thyssen 1922, p. 298]

vkb1.0594