Onze-Lieve-Vrouw - Schijfwerpersstraat, Stijgbeugelstraat

  • geen-afbeelding

In 1975 is hier een beeld vermeld. Het kan ten vroegste omstreeks 1930 zijn aangebracht, de straat werd immers pas geopend met het Collegebesluit van 19 november 1926 (Weghe 1977, p. 455).

vkb1.1295