Christus aan het kruis (verdwenen) - Sint-Bernardsesteenweg (vml. Kielbegraafplaats, nu Kielpark)

  • geen-afbeelding

Thyssen (1922, p. 297-298) vermeld een verdwenen Chistus aan het kruis op de vroegere Kielbegraafplaats. Het kruisbeeld zou zijn verwijderd bij een uitbreiding in 1885, en, niet zonder symboliek, op die plaats kwam nadien het grafmonument voor de liberale burgemeester Leopold de Wael (1823-1892). Bij de ontruiming van de begraafplaats werd dit overgebracht naar Schoonselhof.

"Kerkhof. - 479. Kruisbeeld. - Het Kielkerkhof werd ingewijd in Oogst 1786; het was bestemd voor de begrafenissen der parochiën van O. L. Vrouwe (zuid), St-Joris en St-Andries.
Eertijds was aldaar opgericht het troostvol beeld van den Goddelijke Gekruiste, op de plaats, waar nu het grafmonument van wijlen burgemeester De Wael is gesteld.
Wanneer, in 1885, het kerkhof vergroot werd, nam onze gemeenteraad de gelegenheid te baat om het kruis te doen verdwijnen, en zoo de christene overtuiging van het meerendeel dergenen die daar rusten, en van hunne naastbestaanden pijnlijk te kwetsen. Groot was het getal der kerkhofbezoekers, die luid protest aanteekenden."

vkb1.0593