Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Schoonbroek 69

  • Ekeren_14_0001_c96

In 1956 gaf de bouw van tal van woningen in de straten Schoonbroek, Leerwijk, Vierkerkenstraat, Munsterstraat en Tweekronenstraat aanleiding tot het oprichten in deze nieuw ontstane wijk van een Katholieke Werkliedenbond (K.W.B.). Als geloofsuiting dacht men aan de plaatsing van een Mariabeeld. Het zou centraal gelegen komen, op de scheiding van de woningen Schoonbroek 69 en 67.
In een beglaasd driehoekig kapelletje, gemaakt door schrijnwerker Raymond Dierckx, plaatste men een aangekocht beeldje van Onze-Lieve-Vrouw met Kind.
De 'Moeder Gods' werd feestelijk ingehuldigd en een kleine processie, voorgegaan door E.H. Leo Broos werd gevolgd door vele mensen van de wijk.

Bron: Hermine Johnson-De Wagter, 'Liefde gaf u duizend namen: Kapelletjes en Mariabeelden in de parochiefederatie Ekeren', Ekeren, 2002

vkb1.1390