Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Dorpsbeekstraat 68

  • vkb1.1384_737_Pingnet_96
  • vkb1.1384_737_Pingnet_962

Dit uit het midden van de 20ste eeuw daterend beeldje stelt de Moeder Gods voor, staand op de maansikkel: een verwijzing naar Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Maria, met lang golvend haar en voorzien van een nimbus, kijkt teder naar haar gekleed Kind, ook met nimbus, dat ze met beide handen liggend voor zich houdt.

De zuiver afgewerkte en fraai gestileerde sculptuur behoort tot het betere seriewerk. Aan de splitsing van de Zoutestraat met Zandvlietse Dorpstraat is een gelijkaardig beeldje in een wegkapelletje aanwezig.

Zie: wandelfolder "Beelden langs straten en beemden", District Berendrecht-Zandvliet-Lillo, 2006

vkb1.1384