Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Zoutestraat, Zandvlietse Dorpstraat

  • vkb1.1374_533_Pingnet_96
  • vkb1.1374_533_Pingnet_961

Op deze wegsplitsing is een klein gemetst wegkapelletje onder een puntdak met dakpannen aangebracht. De beglaasde nis wordt geflankeerd door kleine lantaarns. De in de nis staande Madonna is permanent voorzien van een gestileerde (aardewerken?) bloemengift. Maria (met Kind) staat op de maansikkel; het is een koppeling van het type 'Moeder Gods' met dat van 'Maria Onbevlekt Ontvangen'.

Een zelfde monochroom beeldje komt voor in een gevelnis van de Dorpsbeekstraat 68 [WS]

Zie: wandelfolder "Beelden langs straten en beemden", District Berendrecht-Zandvliet-Lillo, 2006

Foto T. Pingnet, 2009

vkb1.1374