Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Dambruggestraat 310

  • 2012-10-05_DSCF4672_c96

(foto WS, 2012)

In de Dambruggestraat, tegenover de Marnixstraat, is in een hoekige nis boven de garagepoort van een woning een klein, vrij oud madonnabeeldje geplaatst. Onze-Lieve-Vrouw draagt het Kind op linkerarm en staat op een console met opvallende maansikkel, slang en werelbol, waaromheen drie gevleugelde engelenkopjes de beschouwer toekijken.

Het beeld is spijtig genoeg met de gevel overschilderd. Maria's  scepter verdween en ook de arrmen van het Kind en zijn kruisstaf zijn al lang niet meer aanwezig.

In literatuur over madonnabeelden (Thyssen 1902 en 1922) komt het werk niet voor en in de inventaris van het bouwkundig erfgoed (3NC, 1989, p. 105) is wel nr. 306-308 opgenomen (inmiddels verbouwd of gesloopt) naar niet het beeldje op nr. 310.

vkb10475