Onze-Lieve-Vrouw met Kind, 'Onze moeder' - Pastorijstraat (Sint-Willibrorduskerk, sacristiemuur)

  • 2017-02-14_dsc_0572_c96
  • 2017-02-14_dsc_0575_c96

Gesigneerd 'A. v. Dongen' ().

Eronder werd een herdenkings- en dankplaket 'Eeuwigen dank der inwoners. Pastorij en Lovening straten 1945' aangebracht dat verwijst naar de vrijwaring van oorlogsgeweld in de periode van de V-bommen. Het beeld werd in 1946 ingezegend. — (foto's WS, 14-02-2017)

In dezelfde periode vervaardigde Adolf Van Dongen, (1890-1969) quasi identieke beelden voor o.m. de tuinmuur van de Sint-Paulusstraat 8-10, het klooster aan het Hopland 47, e.a. - Zie: Ray Sirjacobs, 'Ferdinand Adolf Van Dongen, beeldhouwer', in: 'Sint-Paulus-Info', nr. 68 (Jaarboek 2000), p. 1616-1617.

vkb10481