Christus H. Hart - Demerstraat 18-20 - (verdwenen)

  • geen-afbeelding

A. Thyssen vermeld op het toenmalige adres Korte Pothoekstraat 18-20 twee beeldjes. Na 1922 ontbreekt verdere informatie.

Pothoekstraat (korte). – 366. O. L. Vrouw: Op het kroonwerk van den gevel der huizingen n_rs 18 en 20 staat deze beeltenis in een kasje. Lager, op het aanrakingspunt van beide gevels, is een H. Hart afgemaald. [Thyssen 1902, p. 360].

Pothoekstraat (korte). - 566-567. - Op het kroonwerk van den gevel der huizingen n_rs 18 en 20 staat eene beeltenis van O. L. Vrouw. Lager, op het aanrakingspunt van beide gevels, werd over omtrent vijf en twintig jaar een beeldje van het H. Hart geplaatst. [Thyssen 1922, p. 314].

vkb11611