Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen - Diepestraat 109 - (nog vermeld in 1931; verdwenen)

  • geen-afbeelding

Enkel van het laatste beeld, een 'Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen' uit 1866, vervaardigd door Goemans, zijn we ingelicht door A. Thyssen. Over de twee andere adressen spreekt hij nog niet (in 1922).

Diepestraat. - 245. O. L. Vrouw: op nr 103, beeld der Onbevlekte Maagd, door Goemans (1866). [Thyssen 1902, p. 289]

Diepestraat. – 558. – Op nr 107 eene beeltenis der Onbevlekte, door Goemans (1866), doch nu in diep vervallen staat! [Thyssen 1922, p. 312].

vkb10969