Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Everaertsstraat 11 - (geplaatst 1866, verdwenen voor 1985)

  • geen-afbeelding

A. Thyssen spreekt in verband met dit beeld over het gebaar van Maria die Jezus aan de voorbijganger toont. Vermoedelijk gaat het hier om een beeldengroep met Maria achteraan en haar Kind voor zich. Bij de sloop van het gebouw (vermeld in 1985) verdween deze 'O. L. Vrouw van Bijstand' hier. Op de hoek met de Bloemstraat en Borgerhoutsestraat in Borgerhout is zulk een beeldengroep nog wel aanwezig.

Everaertstraat. - 246. 'O. L. Vrouw van Bijstand' (1866). [Thyssen 1902, p. 289]

Everaertsstraat. - 541. - Deze beeltenis verbeeldt 'O. L. Vrouw van Bijstand' werd in 1866 geplaatst. Het gebaar der H. Maagd is: Jezus aan 't volk toonen. [Thyssen 1922, p. 310]

vkb10828