Onze-Lieve-Vrouw (onbepaald) - Violetstraat 45 - Verdwenen

  • geen-afbeelding

Dit beeld werd geplaatst omstreeks 1958-1959 en is nog vermeld in 1985; in 2005 kon het niet meer worden aangetroffen.

Het kwam er in een campagne waarbij vijf beelden in de parochie bijkwamen. In een verslag van Voor Kruis en Beeld worden ze opgesomd. Alleen dat van de Potgieterstraat is anno 2017 nog aanwezig.

E.H. Pollevoort [Pollefoort - WS] deelt aan de vergadering mede dat de parochie van St Willibrordus 5 nieuwe beelden heeft geplaatst, te weten: in de Violetstraat n° 45, in de Neefsteeg, in de Duinstr. n° 62, in de Potgieterstr. n° 1, in de Congresstr. n° 48. [Verslag vergadering VKB, 1959-06-30].

vkb10484