Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Potgieterstraat 1

  • 2017-02-14_dsc_0581_c96

Foto WS, 14-02-2017

Deze Madonna werd in de periode 1958-1959 geplaatst. In een verslag van Voor Kruis en Beeld (zie lager) is het vermeld samen met vier andere net in de parochie geplaatste beelden.

E.H. Pollevoort [Pollefoort - WS] deelt aan de vergadering mede dat de parochie van St Willibrordus 5 nieuwe beelden heeft geplaatst, te weten: in de Violetstraat n° 45, in de Neefsteeg, in de Duinstr. n° 62, in de Potgieterstr. n° 1, in de Congresstr. n° 48. [Verslag vergadering Voor Kruis en Beeld, 1959-06-30]. Alleen dat van de Potgieterstraat is nog aanwezig. 

vkb10482