Onze-Lieve-Vrouw - Baron Leroystraat 46

  • DSC_0186_c96

De rijwoning aan de Baron Leroystraat 49 in Deurne-Centrum bezit een kleine voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen.
Het beeldje is in een met natuursteen omlijste nis tussen de ramen van de eerste verdieping opgesteld.

Maria staat in biddende houding, de handen voor de borst geheven.

Foto F. Van Visschel, 2006

vkb1.1389