Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Boekenberglei

  • Boekenberglei_Vermeylen_TP2015_c96

Een monumentje met een Onze-Lieve-Vrouw met Kind werd eind 2014 of begin 2015 gesloopt aan de Lanteernhofstraat in Borgerhout. Het beeld, in 1960 vervaardigd door Remi Vermeylen, verhuisde erna naar Deurne en vond een plaats op de middenberm van de Boekenberglei, ter hoogte van de Sint-Jozefkerk.

Foto T. Pingnet (2015)

vkb1.1329

Het monumentje van de Lanteernhofstraat werd in 1960 een Mariamonumentje opgericht. De Borgerhoutse 'bouwkundige decorateur' E. Rijken vervaardigde een vrijstaand bouwwerk in baksteen, gecombineerd met natuursteen en voorzien van ingemetste glastegels, waartegen een beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind werd opgesteld. Remi Vermeylen vervaardigde het beeldhouwwerk. Het geheel werd aangelegd als een plantsoentje en werd omgeven door bijgezette kaarsen, bloemen- en plantengiften. — [WS]

  • deurne_exlanteernhofstraat
  • René Pansaerts, "Madonnagevelbeelden te Borgerhout Extra Muros", 'Heemkundig handboekje voor de Antwerpse regio' (tijdschrift Gitschotelbuurschap), 62 (2014), 4, p. 20
  • René Pansaerts, "Madonnagevelbeelden te Borgerhout Extra Muros (2). Errata, addenda", 'Heemkundig handboekje voor de Antwerpse regio' (tijdschrift Gitschotelbuurschap), 63 (2015), 1, p. 28-29