H. Jozef werkman- Cruyslei 76, Van Notenstraat

(door Maurits van Reeth, 1947)

  • DSC_0752_c96

Aan de Deurnese Cruyslei is een 20ste-eeuws natuurstenen beeldengroep op een console aangebracht. Het is een voorstelling van de zittende H. Jozef als timmerman met naast hem een staande Christus als jongeling. In een tekst n.a.v. een tentoonstelling omtrent 'Gevelstenen en nisbeelden in onze buurschap' uit 1956 (zie hieronder), licht Ferdi Van de Vijver de plaatsing van dit beeld toe. — [WS, met dank aan Gaston Van Bulck voor de informatie]

Foto F. Van Visschel, 2006

"Vooreerst willen wij de aandacht vestigen op een drietal beelden van Maurits van Reeth. (...). Sint Jozefsbeeld, hoek Cruyslei en Van Notenstraat. Het beeld stelt St. Jozef voor als werkman, rustend op zijn werkbank, het Jezuskind begrijpend, dat een eigengemaakt kruisje aan St. Jozef komt tonen. Het beeld werd geplaatst op 29 maart 1947, en gewijd op 20 april door Z.E.H. Theysen, pastoor van de St. Jozefparochie. Het beeld is uitgevoerd in witte steen (franse) Brouvellier-Balzac. Werd uitgevoerd in opdracht en betaald door dhr. en Mevr. Van Gelder. Het was niet voorziene in de architektuur van het huis, maar werd aangebracht met medewerking van architekt Herman Huygh." - Ferdi Van de Vijver, 'Gevelbeelden en nisbeelden in onze buurschap', 'Heemkundig Handboekje', jaargang IV/2, 1956, blz. 12-16 (p. 15).

vkb1.0639