Calvariegroep - Lakborslei (koorsluiting Sint-Fredeganduskerk)

  • 2008-10-16_dscf3318_c96

Tegen de koorsluiting van de Sint-Fredeganduskerk werd in 1856 een epitaaf opgericht voor Waltmannus Van Lissum (1770-1855), laatste kanunnik van de Antwerpse Sint-Michielsabdij.

Deze Calvarie, een beeldengroep bestaande uit Christus, Maria, Johannes en een engel, werd gebeeldhouwd door Jan Baptist (II) van Hool. Een tijdgenoot beschouwde dit kruisbeeld als "uiterst slecht gemaakt".

  • De Parochiale kerk van den H. Fredegandus te Deurne
    (...)
    Achter tegen den muer der kerk op het kerkhof staat een marmeren (wit) kruisbeeld. Rond het zelve staan de beelden der H. Maag[d] en Johannes, en eenen engel. Het voetstuk verbeeld eene rots, dienende voor epitaphium van den Zeer Eerw Heer Van Lissum. Dit gebrekkig kunststuk werd vervaardigd in 1856 door wylen den zoon van J. Bapt. Van Hool. Het kruisbeeld is uiterst slecht gemaakt. Het lyf voor eerst is veel te lang en het hoofd te klyn. (…). [Hs1491, f° 44v°]

Foto WS, 2008

  • 2011-12-28_DSCF3507_c96

Het portaal aan de Lakborslei bevat een andere calvariegroep, waarvan het origineel in het interieur van de kerk is opgesteld.

Zie voor deze 16de-eeuwse calvarie, KIK-IRPA cliché M087411 (1973)

vkb1.1619