Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Lakborslei, Te Couwelaarlei 2

  • 0192_2002-06-12_4969c96

Tegen gevel van het hoekhuis Lakborslei en Te Couwelaarlei 2 is aan de kant van de Te Couwelaarlei een groot natuurstenen beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind aangebracht.

Maria draagt Jezus op de linkerarm, deze doorsteekt met een lange (groen)koperen kruisstaf de tegen de console aanklauwende draak. Uitzonderlijk is de lauwerenkroon waarmee Maria is getooid, het past wel bij haar uiterst klassiek opgevatte, mooi gedrapeerde kleding.

Het natuurstenen beeld bezit een hoekig, afgeschuind en vrij hoog voetstuk.

Deze Madonna zou op vraag van de toenmalige parochiepriester geplaatst te zijn na de afwerking van het gebouw en is te situeren in de periode van de jaren 1920 of 1930. Het thema van het doden van de draak refereert waarschijnlijk naar de geallieerde overwinning in de Eerste Wereldoorlog, vandaar waarschijnlijk ook de lauwerkrans.

Andere drakenconsoles in het Antwerpse zijn of waren te vinden in de Justitiestraat, hoek Mertens en Torfsstraat (1922, Zuid; verdwenen) en Fransenplaats, hoek Markgravelei (1913, Leikwartier; bestaand). — [WS]

Foto WS, 2002

vkb1.0192