Onze-Lieve-Vrouw - Appelstraat 77, Oudstrijdersstraat

  • 2002-07-17_IMG_5497_c96

In 1937 werd door E.H. Van Hecke, aalmoezenier van het toenmalig Sint-Erasmusgasthuis deze Onze-Lieve-Vrouw met betiteling 'Smekende Almacht' ingezegend.

Het is een voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Maria staat op een maansikkel en vertrapt de slang. Het beeld werd vervaardigd door Borgerhoutenaar Corneel Louis Vermeulen (1873-1962) uit Euvillesteen.

Bezijden de gevelnis was in ooit verlichte tekstpanelen 'AVE' en 'MARIA' te lezen. Aan een zijkant van het hoekhuis is nog een (ongebruikte) offerblok aanwezig voor 'ONZE LIEVE VROUW' met twee aparte gleuven: 'OFFER' en 'LICHT'. — [WS]

Foto WS, 2002

vkb1.0004