Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Bleekhofstraat, Kroonstraat 159

  • 2017-02-14_dsc_0608_c96

Deze gevelsculptuur dateert van 1866 en is een van de oudste Borgerhoutse beelden met een voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen gekoppeld aan het type Maria Medeverlosseres. Het dubbelthema is zeker al van de 17de eeuw in gebruik maar zal voornamelijk medio 19de eeuw in Antwerpen (en regio) veel in gevelsculptuur toegepast worden.

De veelvuldig herschilderde sculptuur is dringend aan een competente conservatie- en restauratiebehandeling toe. Volgens Thyssen (1922, p 320) zou de mantel van Maria bezaaid zijn met een hermelijnmotief. Nu kun je enkel onbestemde nopjes zien. — [WS]

  • Onze-Lieve-Vrouw ter sneeuw-parochie (Borgerhout)
    Kroonstraat. – 409. O. L. Vrouw: Op n_r 103 [sic - WS]: 'O. L. Vrouw van Barmhartigheid'. (1866) [Thyssen 1902, p. 378]
  • Onze-Lieve-Vrouw ter sneeuw-parochie (Borgerhout)
    Kroonstraat. – 599. O. L. Vrouw: Op n_r 163 ziet men eene beeltenis in ouden trant. Het Kindje Jezus doorsteekt den kop der slang, terwijl de goddelijke Moeder eenen aandachtigen blik werpt op het gelaat van haren Zoon. Te bemerken den hoogen vorm van beider kronen en de nabootsing van het hermelijn in den steen der beeltenis. [Thyssen 1922, p. 320]
  • (Kroonstraat). Nr. 159. Hoekhuis / Bleekhofstraat van vijf + twee trav. en twee bouwl. onder twee pannen schilddaken (n _|_ straat). XIX-verbouwing van XVIII-huisjes (?). Op hoektrav. staand O.-L.-Vrouwebeeld met gekroond Kind op l.arm dat slang met kruis doorboort, ronde sokkel met engeltjes en bloemen (491). [Bouwen 3ND 199, p. 200-201]

Foto WS, 2017

vkb1.0082