Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Dokter Van de Perrelei 16

  • IMAG0394_c96

Zowel Maria als Jezus zijn gekroond, maar bezitten in verhouding tot het lichaam een te groot hoofd. Vermoedelijk naïef amateurwerk en mogelijk een vervanging van een (groter) ouder beeld: de grootte van console in niet in verhouding. — [WS]

Foto Jan Janssens, 2006

  • René Pansaerts, "Madonnagevelbeelden te Borgerhout Extra Muros", 'Heemkundig handboekje voor de Antwerpse regio' (tijdschrift Gitschotelbuurschap), 62 (2014), 4, p. 23

vkb1.0680