Onze-Lieve-Vrouw - Dokter Van de Perrelei 63

  • IMAG0214_c96

Klein beeld van Onze-Lieve-Vrouw in gebed (Onbevlekt ontvangen) in gemetste gevelnis; commerciële productie. — [WS]

Foto Jan Janssens, 2006

  • René Pansaerts, "Madonnagevelbeelden te Borgerhout Extra Muros", 'Heemkundig handboekje voor de Antwerpse regio' (tijdschrift Gitschotelbuurschap), 62 (2014), 4, p. 19

vkb1.1566