Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Dokter Van de Perrelei 81

  • IMAG0211_c961

Hier aan de gevel is een kleine variant (ca. 40 cm hoog) aangebracht van het veel voorkomende type 'Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart van Jezus', waarvan aan de Begijnenstraat 71 een groot exemplaar is te vinden. — [WS]

Foto Jan Janssens, 2006

  • René Pansaerts, "Madonnagevelbeelden te Borgerhout Extra Muros", 'Heemkundig handboekje voor de Antwerpse regio' (tijdschrift Gitschotelbuurschap), 62 (2014), 4, p. 20, 23

vkb1.0917