Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen - Gitschotellei 218, Jules Van Beylenstraat

  • IMAG0153_c96

Deze voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen werd hier geplaatst in 1938. Het beeld is opgesteld in een rondboognis tussen de eerste en tweede verdieping op de afgeronde hoek van het gebouw. De compositie is zeer symmetrisch opgevat, en de mantel bezit een opvallend gestileerde slingerende eindlijn van de drapering. Maria is voorzien van een nimbus en de licht bollende voetplaat zou een slang bevatten. — [WS]

Foto Jan Janssens, 2006

  • René Pansaerts, "Madonnagevelbeelden te Borgerhout Extra Muros", 'Heemkundig handboekje voor de Antwerpse regio' (tijdschrift Gitschotelbuurschap), 62 (2014), 4, p. 24
  • René Pansaerts, "Madonnagevelbeelden te Borgerhout Extra Muros (2). Errata, addenda", 'Heemkundig handboekje voor de Antwerpse regio' (tijdschrift Gitschotelbuurschap), 63 (2015), 1, p. 27, 28

vkb1.0312