Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Griffier Schobbenslaan 45 (Vrije Basisschool Mariagaarde)

  • IMAG0254_c961

Dezelfde halfsculptuur als aan de Gravinstraat werd aangebracht aan een zijgevel van het in de tuinwijk gelegen schoolgebouw.

Foto Jan Janssens, 2006

  • René Pansaerts, "Madonnagevelbeelden te Borgerhout Extra Muros", 'Heemkundig handboekje voor de Antwerpse regio' (tijdschrift Gitschotelbuurschap), 62 (2014), 4, p. 23.

vkb1.0871