Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Joe Englishstraat 23

  • Imag0237_c96

Het beeld hier dateert van de bouwperiode, onmiddelijk na de Tweede Wereldoorlog. Deze Moeder Gods wordt beschreven bij het uit dezelfde periode daterende beeld aan de Antwerpse Kloosterstraat 102

  • Foto Jan Janssens, 2006
    René Pansaerts, "Madonnagevelbeelden te Borgerhout Extra Muros", 'Heemkundig handboekje voor de Antwerpse regio' (tijdschrift Gitschotelbuurschap), 62 (2014), 4, p. 12

vkb1.0681