Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Jozef Libertstraat 29

  • DSC_0632_c96

Dit ca. 20 cm hoog beeldje is geplaatst temidden de gevel, tussen de verdiepingen in. Maria draagt het schrijlings gezeten Kind voor zich op een pand van haar mantel.

Foto F. Van Visschel, 2006

  • René Pansaerts, "Madonnagevelbeelden te Borgerhout Extra Muros", 'Heemkundig handboekje voor de Antwerpse regio' (tijdschrift Gitschotelbuurschap), 62 (2014), 4, p. 16

vkb1.0929