Onze-Lieve-Vrouw - Jozef Posenaerstraat 41

  • Imag0247_c96

Boven de inkomdeur van de halfvrijstaande woning in de Jozef Posenaerstraat 41 komt een Madonnatype voor dat elders in de Antwerpse regio nog te vinden valt (Berchem, Deurne, Hoboken, Mortsel).

Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen wordt zeer gestileerd voorgesteld: frontaal, het hoofd neergebogen en in biddende houding met de handen voor de borst. De kapmantel is strak gereduceerd naar een omhullende vorm zonder weergave van plooienval. Onder de armen snoert hij in om pas onderaan terug iets uit te wijken. Net genoeg om zich visueel aangenaam te verbinden met het wereldbolvrmig voetstuk. Hierachter steken de punten van een omhooggerichte maansikkel scherp uit.
Bij veel van zulke beelden is een bijpassende console in scheepsboegvorm aanwezig.

De sculptuur hier werd geplaatst uit dankbaarheid omdat de buurt gespaard bleef van bominslagen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze werd ingehuldigd op 28 mei 1945 en later ingezegend door pater De Groeve, de eerste pastoor van de parochie van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart.

Het nu witte beeld werd vele malen overschilderd, de console vermoedelijk niet zo vaak.
Beeldhouwer ervan was Adolf Van Dongen uit Mortsel (1890-1969).

Foto Jan Janssens, 2006

  • [Stappaerts], 'De parochies extra-muros anders bekeken (10): Mijn naam is Jozef, Jozef Posenaer. Olie op doek', in: 'Parochieblad Borgerhout (O.-L.-Vrouw van het H. Hart)', 26 april 2006.

vkb1.0315