Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes - Lammekensstraat 84

  • 2017-02-14_dsc_0588_c96

In het midden van de baksteengevel van het gebouw van de Zusters Ursulinen uit ca. 1910 is een 'Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes' aangebracht. Het wit en lichtblauw geschilderde beeld staat op een natuurstenen halfzuil met kapiteel en is ook in natuursteen overluifeld.

Thyssen (1902, p. 379) vermeld voor een eerder schoolgebouw van de zusters Ursulinen in de 'Zavelstraat' 14 een Onze-Lieve-Vrouwebeeld dat in 1856 in een nis werd geplaatst. Gezien deze datering kan het onmogelijk gaan om het huidige beeld. De Lourdesverschijningen gebeurden in 1858, het toestaan van de cultus in 1862.

In 1922 wordt een 'Onbevlekt Ontvangenis' door Thyssen vermeld, nu blijkbaar wel op het nieuwe gebouw, maar hij laat de gegevens over een plaatsing in 1856 ongemoeid. — [WS]

Foto WS, 2017

  • Zavelstraat. - 417. O.L.Vrouw: Boven de ingangdeur van de school der Zusters Ursulinnen, (nr. 14) ontwaart men, in eene nis, een O.L.Vrouwbeeld; het werd geplaatst in 1856. [Thyssen 1902, p. 379].
  • Lammekensstraat (Zavelstraat). - 602. - Boven de deur van de Zusters Ursulinnen, werd, in 1856, op eene kolom met kapiteel en onder een steenen dakje eene Onbevlekt Ontvangenis geplaatst. Een krans met electrische gloeilampjes is rond het hoofd der H. Maagd aangevracht. [Thyssen 1922, p. 321].

vkb1.0084