Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Langstraat 27

  • 2006-07-30_4979c96

Voor zijn eigen woonhuis vervaardigde beeldhouwer Frans De Roeck (1889-1968) een beeld van de Moeder Gods met als titel 'Koningin van de Vrede'. Maria draagt het Jezuskind op de linkerhand en houdt een duif in haar voor de borst gehouden rechterhand.

Foto WS, 2006

  • (ONZE LIEVE VROUWE BEELDJES PAROCHIE H. FAMILIE)
    6) Langstraat 27
    Het huis is eigendom van beeldhouwer De Roeck. Mr. De Roeck, die een vurig vereerder is van O.L.Vrouw heeft veel Mariabeelden geboetseerd. Een zijner werken heeft hij aan de gevel van zijn huis aangebracht.

[Uit een brochure, titel onbekend, van een tentoonstelling over Borgerhoutse gevelbeelden gehouden in mei-juni 1963 door de 'Cultuurkring Groei' in de zaal van het Borgerhoutse Vredegerecht, Turnhoutsebaan].

vkb1.0848