H. Rochus (verdwenen) - Drink

  • 0000_St-Rochus-Bght_1912_96
  • 0000_St-Rochus-Bght_1912_961

Aan de gevel van de vroegere Prinsstraat 29, in 1920 herdoopt tot Drink, was een vrij imposant gepresenteerd Sint-Rochusbeeld aanwezig. Het wordt niet vermeld bij Thyssen (1902 of 1922) maar wel in het zgn. Hs1491

Princen straat. Rochus beeld. Voetstuk met cherubynen hoofd en troon. Door Dufau [Hs1491, f° 19v°]

Het beeld was geplaatst in een ondiepe nis, rustte op een met een gevleugelde engelenkop (cherub) versierde console en was overluifeld met een (zinken) baldakijn. Het baldakijn, de console en de lichtarm waren van Rochusmonogrammen (H.R. of R) voorzien. Omheen de nis was een geschilderd gevelveld aangebracht.

Over de in het handschrift vermelde vervaardiger, een zekere Dufau, is niets geweten.

Foto (en detail) door de Borgerhoutse fotograaf F. Van de Poel, 1912 (archief vml. heemkundige kring van Borgerhout), met dank aan Gaston Van Bulck voor de identificatie

vkb1.1859